Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve İklim Değişikliği

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak da tanımlanmaktadır. Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil esaslı olmayan ve dünya var oldukça kendisini yenileyen, tükenmeyen enerji kaynaklarıdır.

Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Yenilenebilir Enerji ve verimliliği kapsamında Ortak idarelerimizin öncelikle aşağıda belirtilen konularda talepleri karşılanmaktadır.

1- Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi
2- Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi
3- Hidrolik Enerji (HES) ile Elektrik Üretimi
4-Jeotermal Enerji (Sıcak su-Buhar-Gaz ) temini ile entegre sistemler (sondaj, reenjeksiyon, elektrik üretimi, merkezi ısıtma, meyve sebze kurutma vb.)
5- Su ve yer kaynaklı ısı transferi( ısı pompaları)
6- Biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) ile elektrik ve gaz üretimi
7- Enerji verimliliği

 

Bankamız bünyesinde kurulan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Müdürlüğü’nde Ortak idarelerimizin yukarıda belirtilen yenilenebilir enerjiye yönelik sistemlerinin,  uygulamaları da yapılarak kurulması konusunda, her türlü teknik ve finansal destek sağlanmaktadır. Ayrıca, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami 1 MW’lık üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilere lisans alma muafiyetleri sağlanmıştır.
Lisanssız ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek veya tüzel kişiler ihtiyaç fazlası elektriği sisteme verebilecek. Bu durumda söz konusu elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi aracılığı ile YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.
http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisanssiz-uretim?id=129

 

GÜNEŞ ENERJİSİ 

GÜNEŞ ENERJİSİ HESAPLAMA

RÜZGAR ENERJİSİ HİDROELEKTRİK (HES) 

 

JEOTERMAL BİYOKUTLE BİYOGAZ  ISI POMPASI  ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 

 

İletişim Bilgileri:
Tel     :
0312 303 37 02
Faks : 0312 303 3 799