Yönetim Kurulu Başkanımız

  • ANASAYFA
  • BANKAMIZ
  • Kurumsal
  • Yönetİm Kurulu Başkanımız

Şehirlerimize, tarihsel bir idrak ve kadim bir perspektiften bakmak zorundayız. Çünkü, sırtını sadece modern yapılaşmaya dayayan şehirleşme anlayışı, dönemin trendleri açısından bakıldığında memnun edici gibi gözükse de insanlığın sürekli değişen ihtiyaçları ve görsel heveslerinin eskimesi sonucunda kaybolmaya mahkûm olacaktır.

Kalıcı ve kimlikli şehirler ancak köklü bir medeniyete sahip olanlar tarafından inşa edebilir. Geleneksel anlayıştan ve birikimden uzaklaşıldığı takdirde; gürültü eşiği yüksek, sosyal yaşam kalitesini ve kadim mimari anlayışını tahrip eden, insanlar arasındaki komşuluk bağını koparan, yeşili sadece balkonlardaki saksılara hapseden dikey bir şehirleşme ile karşı karşıya kalırız.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yatay mimarinin önemini tarif ederken söylediği gibi; “insan toprağa yakın yaşamalıdır.” Buradaki yakınlık sadece bir mesafe değil bir birliktelik anlamına da gelmektedir. Çünkü insan, yakın yaşadığını sahiplenir, yakın yaşadığını korur. Bu anlayış hem sürdürülebilir bir şehirleşmeyi beraberinde getirecek hem de çevrenin korunmasını sağlayacaktır.

 İller Bankası olarak tüm yatırımlarımızda, modernite ve küreselleşmenin kolaycılığına düşmeden, medeniyetimizin şehirleşmede bizlere bıraktığı tarihsel ölçüler ve hassasiyetler doğrultusunda hareket etmeye özen gösteriyoruz. Yerel Yönetimlerin en büyük destekçisi ve çözüm ortağı olan Bankamız, şehirlerin yaşamlarını, sağlıklı ve kalıcı bir şekilde sürdürebilmeleri, onların özgün ve özgür bir ruha sahip olabilmeleri için ülkemizin 81 vilayetinde; binlerce içmesuyu, yağmur suyu, kanalizasyon ve arıtma projelerini hayata geçirmiş ve geçirmeye devam etmektedir.

İller Bankası olarak suyun ve doğanın en önemli miras olduğunu biliyoruz. Eskiyip yıpranan bir yapının yerine yenisini ve daha konforlusunu inşa edebilirsiniz, caddeleri, sokakları yenileyebilirsiniz. Fakat kullanılabilir temiz su kaynaklarını kirlettiğinizde yerine tekrar koyamazsınız, kurumuş bir nehri yeniden hayata döndüremezsiniz. Tahrip edilmiş bir doğanın yerine yenisini koyamazsınız. Onun için temiz su kaynaklarını koruyan ve doğaya saygı duyan yatırımlar yapıyoruz. Kullanım sonucu kirlenen atık suları Yerel Yönetimlerle birlikte inşa ettiğimiz arıtma tesislerinde arıtarak kullanılabilir hale getiriyoruz. Su, insan hayatı için oksijenden sonra gelen en önemli maddedir. Bir insan susuz en fazla (4-5) gün yaşayabilir, vücudumuzun %70’i ve damarlarımızda dolaşan kan’ın %90’ı sudan oluşmaktadır, dolayısıyla içtiğimiz suyun kalitesi yaşam kalitemizi direkt etkilemektedir. İnsanlarımızın daha sağlıklı, huzurlu, konforlu bir yaşam sürmeleri için 1933’den beri Yerel Yönetimlerimize her türlü altyapı projeleri üretmeye ve geliştirmeye, onlara kredi sağlamaya, danışmanlık yapmaya ve teknik destek vermeye devam ediyoruz. Çünkü biz, hayatı ve insanımızı seviyoruz.

Sevgi ve saygılarımla.

Ertan YETİM

Yönetim Kurulu Başkanı