Genel Müdürümüz

  • ANASAYFA
  • BANKAMIZ
  • Kurumsal
  • Genel Müdürümüz

Şehirlerin de insanlar gibi kaderleri ve bir ömürleri vardır. Onların da insanlar gibi tarihi bir geçmişi ve tıpkı insanlar gibi şan ve şeref dolu günleri vardır. İnsanlar nasıl ilgi ve sevgi bekler ise şehirler de aynı beklentiye girerler. Horlanmak, tahrip edilmek ve tarihinden koparılmak istemezler. Yani insanlar gibi bir kimliği olsun ve bunu devam ettirebilsin isterler. Her şehrin bir şahsiyeti, bir kimliği vardır ve kültürüyle yoğrulduğumuz şehirler bizler için birer referanstır.

Şehirler o bölgede yaşayan insanların kültürel varlıklarını, yaşayış biçimlerini, inançlarını, gelenek ve göreneklerini yansıtması açısından aslında birer açık hava müzeleridir. Bu yüzden bir şehri tahrip ederseniz aslında o şehrin tüm geçmişini de yok etmiş ve gelecek ile bağlarını kökünden koparıp atmış olursunuz.

Bizler şehirlerin sahibi değil misafirleriyizdir. Biz yokken de bu şehirler vardı ve bizden sonra da var olmaya devam edecekler. Bu yüzden her bir şehir, bizim için emanettir ve bizim kültürümüzde emanete sıkı sıkıya sahip çıkılır. Şehirlerimizin bugünkü misafirleri olarak, tarih boyunca yaşadığı mekanların değerli yerler olması için emek veren vefakar insanlardan devraldığımız emaneti koruyarak, gelecek nesillere teslim edeceğiz. Biliyoruz ki çocuklarımıza verebileceğimiz en iyi miras, onlara huzur veren şehirler bırakmaktır.

Büyük bir sorumluluk ve samimiyet ile tabiattan ve yeşil örtüsünden koparılmamış şehirler, caddeler, sokaklar inşa etmeliyiz. Kimlik bunalımı yaşayan değil, tam anlamıyla tarihi ve geleceğe dair planları belli olan, adeta şehrin ruhu ile bütünleşen, onu kucaklayan birer kimlikli şehirler imar etmeliyiz.

Son zamanlarda çevreyi korumaya yönelik çabalar oldukça dikkat çekiyor. Ama bu sadece yeşili korumak olarak değil, şehirlerin geçmiş ile tarihi bağını korumak olarak da algılanmalı. Bunun için de sokaklarından caddelerine, binalarından köprülerine kadar tüm yapılarında tarihi geçmişine sahip çıkacak bir mimari anlayış ile şehirlerin ruhu yaşatılmalı, ömürleri uzatılmalıdır. 

Şunu unutmamalıyız ki geleceğin mimar ve mühendisleri olacak çocuklarımız bizim hazırladığımız şehirlerde büyüyor. Eğer bizler, topraktan, çiçekten ve gökyüzünün sonsuzluğundan uzak çocukların oluşturacağı, planlı ama samimiyetsiz şehirler istemiyorsak, bugün şehirlerimizi onların ufuklarını açacak bir hedefte inşa etmeliyiz. Küreselleşmeyi gelenekleri ve görenekleri ortandan kaldıran, şehirleri kimliksizleştiren bir etken olarak görmektense imkanları genişleten bir unsur olarak görmeliyiz.

İller Bankası olarak ülkemizin 81 vilayetinde her şehir bir ülke anlayışı ile özgün projeler üretiyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne yaptığımız yatırımlarda yaşanabilir bir çevre ile kimlikli ve sürdürülebilir bir şehirleşmenin inşası için önemli yatırımları hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımları ve sağladığımız kredi desteklerini, hiçbir zaman çevrecilik anlayışından bağımsız olarak görmedik. Çünkü mutlu ve huzurlu bir topluma, her türlü tahribata ve kirliliğe karşı korunan bir çevreyle, insan sağlığının ve konforunun öncelikli düşünüldüğü bir anlayışla ulaşılabilir. Onun için İller Bankası ailesi olarak yaptığımız yatırımları hem çevre adına hem de yaşam kalitesinin artırılması adına çok değerli görüyoruz. 

Bugüne kadar Yerel Yönetimlerimize; danışmanlık hizmeti, proje ortaklığı ve yol arkadaşlığı yaptık. Özellikle şehirlerimizin imarında, altyapı ve üst yapı hizmetlerinde ülkemizin her bir köşesine hizmet ulaştırdık.

Bundan sonra da ilk günkü heyecan ve istekle, “Güçlü Yerel Yönetim, Güçlü Türkiye” anlayışı ile aziz milletimizin hizmetindeyiz.

Sevgi ve Saygılarımla…

Yusuf BÜYÜK

Genel Müdür