Denetim Kurulu

  • ANASAYFA
  • BANKAMIZ
  • Organizasyon Yapısı
  • Banka Yetkili Organları
  • Denetim Kurulu

DENETİM KURULU

  • Denetim Kurulu, Genel Kurul adına Banka Ana Sözleşmesi ile düzenlenen hükümler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile diğer mevzuat uyarınca denetim görevi yapar.
  • Bankanın Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Üyelerden ikisi Bakanlık, biri Maliye Bakanlığı tarafından atanır. Denetçilerin Yönetim Kurulu Üyeleri için aranan şartları taşıması gerekir.