Genel Müdürlük

  • ANASAYFA
  • BANKAMIZ
  • Organizasyon Yapısı
  • Banka Yetkili Organları
  • Genel Müdürlük

GENEL MÜDÜRLÜK

  • Genel Müdür, Bankacılık Kanununun ve ilgili mevzuatın Genel Müdür için öngördüğü görevlerin,
  • Yönetim Kurulu tarafından devredilen görev ve yetkilerin,
  • Bankanın bütün idari işlemlerinin yanı sıra Bankanın faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar.
  • Banka Genel Müdürü, İlgili Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır ve Genel Müdür 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre Genel Müdür vasıflarını haiz olması zorunludur.