SUKAP

SU KANALİZASYON VE ALTYAPI PROJELERİ (SUKAP)

SUKAP çalışmaları 2011 yılında başlayan, belediyelerimizin su kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla yürütülen bir projedir. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanı Kararı ile nüfusu 25.000 ve altında olan belediyelere Genel Bütçe'den ayrılan ödenekten proje tutarının %50'si oranında hibe destek sağlanmakta, kalan %50'si için ise İller Bankası A.Ş. tarafından belediyesine uzun vadeli kredi açılmaktadır. Nüfusu 25.000’den fazla olan ve Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan belediyelere ise 5393 sayılı Belediye Kanunundaki borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın İller Bankası A.Ş.’ ce kredi tahsisi yapılmaktadır. Ayrıca projesi hazır olmayan belediyelerin projeleri İller Bankası A.Ş. tarafından öncelikle projelendirilmektedir.

Proje kapsamında değerlendirilmek üzere; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Bankamıza 2011-2022 yılları arasında toplam 7 Milyar 504 Milyon 682 Bin TL ödenek aktarılmıştır.

Proje kapsamında yürütülen 1.510 adet iş için söz konusu ödenekten 7 Milyar 31 Milyon 307 Bin TL hibe, 9 Milyar 776 Milyon 115 Bin TL kredi olmak üzere toplam 16 Milyar 807 Milyon 422 Bin TL belediyelerimizin su kanalizasyon ve altyapı projeleri için tahsis edilmiştir. Günümüze kadar SUKAP kapsamında 1260 adet iş bitirilerek yerel yönetimlerin hizmetine sunulmuş olup diğer işlere yönelik çalışmalar devam etmektedir.