SUKAP

SU, KANALİZASYON VE ALTYAPI PROJELERİ (SUKAP)

SUKAP çalışmaları 2011 yılında başlayan, belediyelerimizin su, kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla yürütülen bir projedir. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanı Kararı ile nüfusu 25.000 ve altında olan belediyelere Genel Bütçe' den ayrılan ödenekten proje tutarının %50'si oranında hibe destek sağlanmakta, kalan %50'si için ise İller Bankası A.Ş. tarafından belediyesine uzun vadeli kredi açılmaktadır. Nüfusu 25.000’den fazla olan ve Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yer alan belediyelere ise 5393 sayılı Belediye Kanunundaki borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın İller Bankası A.Ş.’ ce kredi tahsisi yapılmaktadır. Ayrıca projesi hazır olmayan belediyelerin projeleri İller Bankası A.Ş. tarafından öncelikle projelendirilmektedir.

Proje kapsamında değerlendirilmek üzere; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Bankamıza 2011-2024 yılları arasında toplam 9 Milyar 4 Milyon 682 Bin TL ödenek aktarılmıştır.

Projenin toplam büyüklüğü 19 Milyar TL ye ulaşmıştır. Bu zamana kadar 1.366 adet altyapı projesi tamamlanmış olup 147 adet iş devam etmektedir.