SUKAP

SU KANALİZASYON VE ALTYAPI PROJELERİ (SUKAP)

SUKAP çalışmaları 2011 yılında başlayan, belediyelerimizin su kanalizasyon ve altyapı projelerini desteklemek amacıyla yürütülen bir projedir. Bu kapsamda; Cumhurbaşkanı Kararı ile nüfusu 25.000 ve altında olan belediyelere Genel Bütçe'den ayrılan ödenekten proje tutarının %50'si oranında hibe destek sağlanmakta, kalan %50'si için ise İller Bankası A.Ş. tarafından belediyesine uzun vadeli kredi açılmaktadır. Nüfusu 25.000’den fazla olan ve Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan belediyelere ise 5393 sayılı Belediye Kanunundaki borç stoku limitine uyma şartı aranmaksızın İller Bankası A.Ş.’ ce kredi tahsisi yapılmaktadır. Ayrıca projesi hazır olmayan belediyelerin projeleri İller Bankası A.Ş. tarafından öncelikle projelendirilmektedir.

Proje kapsamında değerlendirilmek üzere; Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Bankamıza 2011-2020 yılları arasında toplam 5 Milyar 595 Milyon 876 Bin TL ödenek aktarılmıştır

31.12.2020 tarihi itibariyle proje kapsamında yürütülen 1.410 adet iş için söz konusu ödenekten 4 Milyar 783 Milyon 661 Bin TL hibe, 6 Milyar 991 Milyon 501 Bin TL kredi olmak üzere toplam 11 Milyar 775 Milyon 162 Bin TL belediyelerimizin su kanalizasyon ve altyapı projeleri için tahsis edilmiştir. Günümüze kadar SUKAP kapsamında 1.125 adet iş bitirilerek yerel yönetimlerin hizmetine sunulmuş olup diğer işlere yönelik çalışmalar devam etmektedir.