İnsan Kaynakları Politikamız

  • ANASAYFA
  • İNSAN KAYNAKLARI
  • İnsan Kaynakları Politikamız

İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Politikası

Bankamız İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi hükmü uyarınca İnsan Kaynakları Politikası Yönetim Kurulunca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  • Bankanın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere yerine getireceği faaliyetlerin, yeterli sayıda personel ile yapılmasını sağlamak ve kalifiye personelin istihdamına özen göstermek,
  • Çağdaş bankacılık ve mühendislik hizmetlerini yürütecek nitelikte personel seçimini yapmak, görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve işin gereğine göre eğitmek,
  • Personelin kişiliğine saygı duymak ve değer vermek, maddi ve manevi haklarını korumak,
  • Personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik tedbirleri almak,
  • Personeli, verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak, tasarruf bilinci içerisinde çalıştırılmasına olanak sağlamak,
  • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak, kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,
  • Personelin Banka’ya bağlılığını arttırmak, kalifiye personeli Banka’ya kazandıracak ve bünyesinde tutabilecek adil ve rekabetçi bir ücret politikası benimsemek.