Sınav İlanları

  • ANASAYFA
  • İNSAN KAYNAKLARI
  • Sınav İlanları

Sınav Sonucuna İlişkin Açıklama:

-Sözlü sınavda en az yetmiş (70) puan alan adaylar başarılı sayılmış, yetmiş (70) puan altı alan adaylar başarısız sayılmıştır.

-Giriş sınavının sözlü aşamasında başarılı olan adayların, KPSS ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle sınav başarı puanı tespit edilmiş ve sınav duyurusunda gruplar itibarıyla belirtilen kadro sayısı dikkate alınarak asil, yedek, başarılı (kontenjan nedeniyle sıralamaya giremedi) ve başarısız sıralaması yapılmıştır.

-Sınav ilanında gruplar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere başarı sırasına göre yedek aday belirlenmiştir.

NOT: Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş gün içinde (03.04.2023 tarihine kadar) bir dilekçe ile İLBANK İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılabilir.