ÇEREZ POLİTİKASI

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ÇEREZ POLİTİKASI


İller Bankası Anonim Şirketi (“Kurum”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz.  Bu nedenle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ikincil düzenlemeler uyarınca internet sitemizi ziyaretleriniz sırasında hangi çerezlerin kullanıldığı ve çerez ayarlarınızı nasıl değiştirebileceğininiz konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.  


A. TANIM
Çerezler kullanıcıların bilgisayarlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır. Çerez kullanımı sayesinde bilgisayarınız veya mobil cihazınız otomatik olarak yeniden tanınmaktadır ve böylece internet sitemizi her ziyaret ettiğinizde bunları ayarlamanıza gerek kalmaz. İhtiyaçlarınıza göre internet sitemizi geliştirmek için tercihlerinizi takip etmek ve internet sitemiz için kullanım verilerini istatistiksel olarak değerlendirmek için çerezler kullanabiliriz. İnternet sitelerimizde pikseller, dönüşüm izleme gibi teknikler kullanabiliriz. Tutarlılık açısından, tüm bu teknikler bundan sonra çerezler olarak anılacaktır. 


B. ÇEREZ TÜRLERİ
Çerezler temel olarak 4 grupta toplanmaktadır:

 1. Oturum Çerezleri: İnternet siteleri arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.
 2. Performans Çerezleri: İnternet sitelerinin ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile siteyi kullanım şekilleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
 3. Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.
 4. Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına (uygun reklam gösterilmesine) olanak sağlamaktadır.


C. ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI 

 1. Güvenlik amaçlı kullanımlar: İnternet sitemizin sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
 2. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: İnternet sitemizin sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
 3. Performansa yönelik kullanımlar: İnternet sitemizin sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.


D. ÇEREZLERİN SAKLAMA SÜRELERİ
Çerezler, farklı süreler boyunca saklanmaktadır:

 1. Oturum Çerezleri    : Oturum çerezleri sadece internet sitemize yaptığınız ziyaret süresince saklanır, dolayısıyla internet sitemizden birine veya bir tarayıcı oturumuna yaptığınız mevcut ziyaretiniz süresince çerez kullanılır. 
 2. Kalıcı Çerezler: Bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın sabit diskinde, belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek ve internet sitemizi kullanımınızın kolaylaştırılması amacıyla kullanılır.

E. ÇEREZ KULLANIMININ YÖNETİLMESİ
Çerez kullanımı internet sitemizin daha iyi hizmet vermesini amaçlamakla birlikte dilerseniz çerez kullanımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin tam olarak işlevini gösteremeyebileceğini ve internet sitesinin tüm özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi unutmayınız. Çerez kullanımını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermekte olup, aşağıda yer verilen linkler üzerinden farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.
Adobe Analytics    http://www.adobe.com/tr/privacy/opt-out.html
Google Adwords    https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr
Google Analytics    https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr
Internet Explorer    https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox    https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez%20Yönetimi
Opera    http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari:    https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

F. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kurum tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda yer verilen haklarınız mevcuttur: 

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun şekilde, İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, webcerez@ilbank.gov.tr veya “Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 Yenimahalle/ANKARA” adresine iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurular için herhangi bir ücret alınmamakla birlikte, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir. 

Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.aboutcookies.org (İngilizce) adresini ziyaret etmeleri önerilir.