Statü ve Amaç

BANKANIN STATÜSÜ

  • Banka, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır,
  • Banka, 6107 sayılı kendi özel kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabidir.

 

BANKANIN AMACI

 İl Özel İdareleri ve Belediyelerin;

  • Finansman ihtiyacını karşılamak,
  • Mahalli müşterek hizmetlere ilişkin projeler geliştirmek,
  • Danışmanlık ve denetim hizmeti vermek,
  • Merkezi hükümetin Mahalli idarelere her türlü kaynak transferine aracılık etmek,
  • Her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir.