Faaliyet Konuları

BANKANIN FAALİYET KONULARI

Yerel Yönetimlere;

 • Finansman Temin Etmek,
 • Proje Geliştirmek,
 • Danışmanlık ve Teknik Hizmet Vermek
 • Proje Yürütmek,
 • Yerel yönetimlere Genel Bütçeden ayrılan payların dağıtımlarını yapmak,
 • Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kâr amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapmak veya yaptırmak,
 • Bakanlık Tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı projeleri ile yapım işlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumları ile işbirliği yapmak,
 • Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlamak,
 • Her türlü taşıt, menkul ve gayrimenkul malları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer ortaklıkları tesis etmek,
 • Kendi kaynakları dışında finansman temin edilmek ve Bankacılık Kanununa aykırı olmamak kaydı ile çalışma alanı kapsamında yurtdışında projelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Projelerin uygulanması için temin edilen finansmanın kullanılmasına aracılık etmek,
 • Ortak idarelere dönük her türlü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.