Genel Kurul

  • ANASAYFA
  • BANKAMIZ
  • Organizasyon Yapısı
  • Banka Yetkili Organları
  • Genel Kurul

GENEL KURUL

Bankanın Genel Kurul temsilcileri;

  • İl özel idarelerini temsil etmek üzere, il genel meclisi üyeleri arasından seçilecek yirmi kişiden,
  • Belediyeleri temsil etmek üzere, belediye başkanları arasından her bir ili temsilen seçilecek birer kişiden,
  • Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı’nı temsil etmek üzere gönderilecek birer kişiden oluşmaktadır.


Genel kurulun görev ve yetkileri;

Genel Kurul, yıllık faaliyet raporu ve Denetim Kurulu Raporları ile bilanço ve kâr-zarar hesaplarını inceleyerek Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrasını, tahsili imkânsız görülen alacakların terkinini karara bağlar. Ayrıca, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili kanunlarda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır. Ayrıca, Ana Sözleşme değişikliklerini karara bağlar.