Yönetim Kurulu

  • ANASAYFA
  • BANKAMIZ
  • Organizasyon Yapısı
  • Banka Yetkili Organları
  • Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

  • Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır. Banka, yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.
  • Yönetim Kurulunun dört üyesi Bakanlık tarafından atanır; iki üyesi de belediyeleri ve il özel idarelerini temsil etmek üzere Genel Kurula katılan belediye başkanları ve il özel idare temsilcileri arasından İçişleri Bakanlığı tarafından önerilen iki kat aday arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Müdür Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu kendi içinden ayrıca Denetim Komitesi ve Kredi Komitesi seçer.
  • Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların 5411 sayılı Bankacılık Kanununda aranan nitelikleri haiz olması şarttır.