İNTERNET SİTESİ İLE İLGİLİ

Kurum Adı : İller Bankası A.Ş.
Merkezinin Bulunduğu Yer: : Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversite Cad. No: 12 06510 Çankaya / ANKARA
E-posta : bim@ilbank.gov.tr
Bilgi İşlem Telefon : 0312 508 72 02
İnternet Sorumlusu Telefon : 0312 508 72 36