Faaliyetler

  • ANASAYFA
  • Haberler
  • İLBANK, NAİROBİ'DE DÜZENLENEN 6. ÇEVRE ASAMBLESİNE KATILDI
İLBANK, NAİROBİ'DE DÜZENLENEN 6. ÇEVRE ASAMBLESİNE KATILDI
13-03-2024
A

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcımız ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Sayın Fatma Varank başkanlığında, Genel Müdürümüz Recep Türk’ün de aralarında bulunduğu Türkiye heyeti, 26 Şubat – 1 Mart 2024 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler tarafından Nairobi’de düzenlenen 6. Çevre Asamblesine (UNEA-6) katılım sağladı.

193 Ülkeden temsilcinin katıldığı asamble iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikle mücadeleye yönelik etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir çok taraflı eylemler teması ile düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) bünyesinde küresel çevre sorunlarına ilişkin bir karar alma organı olan BM Çevre Asamblesinde (UNEA), iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilikle mücadele gibi küresel krize neden olan konulara çözüm üretilmesi amacıyla birçok karar alındı.

UNEA-6 kapsamında yayımlanan deklarasyonda, iklim krizinin etkilerinin azaltılması, toprağın ve doğanın korunması, yeniden canlandırılması ve dünyanın kirlilikten arındırılması yönünde ortak irade ortaya konuldu.

Uluslararası Kuruluşlar ile Pek Çok Görüşme Gerçekleştirildi.

 Genel Müdürümüz Recep Türk ve Bankamızdan kendisine eşlik eden heyet, Kenya ziyareti sırasında Bankamız adına, halihazırda iş birliği içerisinde olduğumuz ve/veya iş birliğimizi geliştirmek istediğimiz uluslararası kuruluşlar ile bir dizi görüşme gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT)) Kenya ofisleri ziyaret edilmiş olup Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) görüşme yapılmıştır.

Bankamızın, finansal desteklerin yanında yerel yönetimlerin kapasitelerini güçlendirmeye yönelik teknik destek ve danışmanlık hizmetleri de sunması, afet sonrası akut dönemde ya da acil müdahale gereken dönemlerde etkin rol oynaması, tüm iş süreçlerini ve hizmet yaklaşımını sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadele politikaları ile uyumlu hale getirmek üzere çalışması hakkında bilgi verildi.

Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA)’nın Kenya ofisini ziyaret ederek Kıdemli Başkan Yardımcısı Satoshi HAMANO’dan JICA’nın bölge ülkelerinde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alındı. JICA ile 2011 yılından itibaren yürüttüğümüz, 822 Milyon Avro’ya ulaşan ve deprem projeleri ile 1 Milyar Avro’yu geçecek olan çok sektörlü iş birliği çerçevesini yurt dışında devam ettirebilecek ortak projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nın Nairobi Ofisinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda, AFD Kenya Ülke Direktörü Bertrand WILLOCQUET ile bir araya gelindi. AFD ile 2020 yılından itibaren yürüttüğümüz iş birliği çerçevesini ve halihazırda yürütülmekte olan Belediye Hizmetleri, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik ve Güvenilir Ulaşım (SUMART) gibi projeler hakkında verildi. AFD’nin Kenya’da ofis kurma süreçleri ve yerel yönetim altyapılarına yönelik yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi alındı.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) Bölgesel Kalkınma Direktörü Eftan ALİ ile bir araya gelinerek ülkemizde temel kentsel hizmetlerin erişilebilirliği artırarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına (SKA) ulaşılmasında öncü rol oynayan İLBANK’ın yürüttüğü faaliyetler ile afet sonrası yeniden inşa faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Toplantıda aynı zamanda İLBANK’ın uygulama tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılmasına yönelik yürütülebilecek kurumsal iş birlikleri ele alındı.

Genel Müdürümüz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Çevre ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Adonai HERRERA-MARTİNES ile yaptığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz’in de katıldığı toplantıda, uluslararası kuruluşlar ile yerel yönetimler arasında sürdürülebilirlik köprüsü kuran Bankamızın, 6 Milyar Avroya ulaşan uluslararası proje portföyünü gerek nicel olarak büyütmeye gerekse uygulama süreçlerimizin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarını anlattı. Deprem projeleri ile başlayan iş birliğimizi ileri taşımak adına önemli bir adım olan toplantıda, Genel Müdürümüz İLBANK Çevresel ve Sosyal Yönetim Sisteminin proje yönetimimize vereceği katkıyı vurguladı.