Ürün ve Hizmet Ücretleri

Masraf EFT Limiti Asgari Tutar Asgari  Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama

EFT Ücreti

0-1.000,00 TL ARASI       

Merkez Bankası cari yıl tarifesi üzerinden EFT Havale masrafından az olmamak üzere 0,005 ( binde 5 )

0,005 binde 5         

Merkez Bankası cari yıl tarifesi üzerinden EFT Havale masrafından az olmamak üzere 0,005 ( binde 5 )

0,005  binde 5   

Yönetim Kurulumuzun 13.02.2020 tarih ve 8/223 sayılı kararı (BSMV hariç)

EFT Ücreti

1.000,01 TL-50.000 TL

0,005 ( binde 5 )

0,005 binde 5

10 TL

0,005 binde 5

Yönetim Kurulumuzun 13.02.2020 tarih ve 8/223 sayılı kararı (BSMV hariç)

EFT Ücreti

50.000,01 TL üzeri

100 TL

100 TL

100 TL

100 TL

Yönetim Kurulumuzun 13.02.2020 tarih ve 8/223 sayılı kararı (BSMV hariç)