Ürün ve Hizmet Ücretleri

Masraf EFT Limiti Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
EFT Ücreti 0-4.300,00 TL ARASI Merkez Bankası cari yıl tarifesi üzerinden EFT Havale masrafından az olmamak üzere 0,005 ( binde 5 ) 0,005 ( binde 5 ) 21,10 TL 0,005 ( binde 5 ) Yönetim Kurulumuzun 06.02.2024 tarih ve 6/115 sayılı kararı (BSMV hariç)
EFT Ücreti 4.300,01 TL-211.000 TL 0,005 ( binde 5 ) 0,005 ( binde 5 ) 42,21 TL 0,005 ( binde 5 ) Yönetim Kurulumuzun 06.02.2024 tarih ve 6/115 sayılı kararı (BSMV hariç)
EFT Ücreti 211.000,01 TL üzeri 422,10  TL   422,10 TL   Yönetim Kurulumuzun 06.02.2024 tarih ve 6/115 sayılı kararı (BSMV hariç)