Kurumsal Mimari ve Bilgi Teknolojileri Birimleri

Kurumsal Mimari ve Bilgi Teknolojileri Birimleri
 • Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

  Mehmet NALÇACI

  Daire Başkan V.

  Telefon: 0312 508 72 02

  Fax: 0312 508 72 55

  E-Posta: mnalcaci@ilbank.gov.tr

 • Kurumsal Mimari Dairesi Başkanlığı

  Mehmet NALÇACI

  Daire Başkanı

  Telefon: 0312 508 72 02

  Fax: 0312 508 72 55

  E-Posta: mnalcaci@ilbank.gov.tr