Bilgi Edinme Birimi

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMLARI

ELEKTRONİK BAŞVURULAR

GERÇEK KİŞİLER                

                                  

TÜZEL KİŞİLER

 

YAZILI BAŞVURULAR

GERÇEK KİŞİLER

             

TÜZEL KİŞİLER

Yazılı olarak başvurmak için bu formları doldurup aşağıdaki adrese postalayabilirsiniz.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

                                  

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA!

Bilgi Edinme Başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için ilgili Kanun gereği;

Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması,

İstenen bilgi veya belgelerin net ve anlaşılır şekilde belirtilmesi,

Tüzel Kişilikler adına yapılan başvurularda, tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu belirtir “Yetki Belgesi”’nin başvuru formu ekinde yer alması, gerekmektedir.

 

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi Posta Adresi

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No : 12 06510 Çukurambar/Çankaya/ANKARA

Faks: 0 312 508 78 49

E-Posta: bilgiedinme@ilbank.gov.tr