Bilgi Edinme Birimi

 

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU

 

GERÇEK KİŞİLER TÜZEL KİŞİLER

 

 

ÖNEMLİ!
İlgili mevzuat gereği, bu ekrandan bilgi veya belge talepleriniz cevaplandırılmaktadır.
Görüş, öneri, temenni, teşekkür ve şikâyet
içerikli başvurularınızı CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) vasıtasıyla iletebilirsiniz.
CİMER

 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Bankanıza personel alımı ve duyurusu ne şekilde yapılmaktadır?
Bankamıza personel alımları 05.03.2021 tarih ve 31414 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılmakta olup, Bankamızca planlanan sözleşmeli personel alımına ilişkin duyurular, Bankamızın ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun resmi internet sitesi ile Resmi Gazete’ de ilan edilmektedir.
İnsan Kaynakları Politikamız; https://www.ilbank.gov.tr/sayfa/insan-kaynaklari-politikamiz

Soru: Bankanızda staj yapmak istiyorum. Nasıl başvuruda bulunabilirim, hangi bilgi ve belgeler istenmektedir?
Bankamıza staj başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler için gerekli bilgilere https://www.ilbank.gov.tr/sayfa/staj-basvurulari linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Soru: Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki başvurumu, yazılı ve ıslak imzalı olarak kurumunuza nasıl gönderebilirim?
Bankamıza yazılı ve ıslak imzalı olarak yapmak istediğiniz başvurunuzu; 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun “Başvuru Usulü” başlıklı 6. Maddesinin “Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.” hükmü gereğince, aşağıda yer alan adresimize elden veya posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

İLLER BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ EDİNME BİRİMİ POSTA ADRESİ

Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 Yenimahalle/ANKARA
Faks: 0 312 508 78 49
E-Posta: bilgiedinme@ilbank.gov.tr

 

İNDİRİLEBİLİR DOKÜMANLAR

Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)  WORD / PDF
Bilgi edinme Başvuru Formu (Tüzel Kişiler) WORD / PDF

 

İLGİLİ MEVZUAT

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=4982&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=3071&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20047189&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5