İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
İç Sistem Birimleri Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
 

RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları

  • Risk Yönetim sistemini tasarlamak ve uygulamak,
  • Banka'nın karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak,
  • Risk Yönetim stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda Risk Yönetim politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,
  • Risk Yönetim sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizleri ve geriye yönelik test işlemlerini gerçekleştirerek değişiklikleri yapmak,
  • Bir işleme girilmeden önce risklerin anlaşılmasını ve yeterli değerlendirmenin yapılmasını sağlamak,
  • Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
  • Bankanın maruz kaldığı ve sayısallaştırılabilen risklere ilişkin üst düzey yönetim ve Denetim Komitesi ile birlikte risk limitlerini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak ve belirlenen limitlerin kullanımını izlemek ve raporlamak,
  • Bankanın risklilik durumunu gösteren ve aylık olarak hazırlanan raporun Denetim Komitesine, Yönetim Kuruluna ve üst düzey yönetime düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak,
  • Kurum tarafından istenen, Bankanın risklilik durumuna ilişkin muhtelif raporları hazırlayarak Denetim Komitesi'nin görüşüne sunmak,
  • Operasyonel işlemler dışında Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili uygun göreceği diğer görevleri yapmak.
İLBANK