İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Teftiş Kurulu Başkanlığı
İç Sistem Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı
 

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları

  • Bankanın Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimleri ile ortaklığı bulunan kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,
  • Bankanın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan, proje ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
  • Bankanın Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimleri ile Bankanın ortaklığı bulunan tüm kuruluşların, Banka, hizmet alıcılar veya diğer kamu kuruluşları adına yapılan veya yaptırılan her türlü proje, inşaat ve tesislerle diğer Banka faaliyetleri ve elemanları ile ilgili işlemleri, hesap ve çalışmalarını idari ve teknik yönlerden teftiş, inceleme ve araştırma ile gerekli hallerde soruşturma yapmak,
  • İşlerin daha iyi, kaliteli yapılması ve koordineli yürütülmesi için Banka iş ve işlemleri ile ilgili her bakımdan incelemeler yapmak ve Banka mevzuatında aksayan ve çelişen konularda önerilerde bulunmak,
  • Bankanın iç kontrol sisteminin ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmek,
  • Yönetim Kurulunca verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.
İLBANK