İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları

 • Genel Müdürlükteki genel evrak ve arşiv işlerini yürütmek,
 • Bankanın kütüphane, yayın, ilan ve reklam işleri ile Genel Müdürlükteki iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,
 • Bankanın demirbaş alım işleri ve tefrişat malzemesi, kırtasiye, büro, kitap ve dergi aboneliği, sağlık malzemesi ve benzeri satın alma işlemlerini yapmak,
 • Genel Müdürlük bina ve tesislerinin güvenlik, temizlik, personel taşıma, kiralık araç hizmeti, matbaa işçiliği ve tabldot işçiliği hizmet alımı işleri ve gerektiğinde diğer hizmet alımları ile ilgili işler için yurt içi hizmet birimlerine ihale izni, harcama yetkisi verme işlemlerini yürütmek,
 • Genel Müdürlükteki personelin konut ve yemek hizmetleriyle birlikte Banka çalışanları ile emeklilerinin eğitim ve dinlenme tesisi, kamp hizmetlerini yürütmek ve ölüm halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli faaliyetleri yapmak,
 • Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerinde bulunan resmi araçların transferleri, envanteri, işletmesi, hizmet dışına çıkarılması işlemleri ile trafik ve kasko sigortaları, motorlu taşıt vergileri, trafik kazaları ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek,
 • Genel Müdürlük matbaasının çalışması, telefon, telefon santrali, faks, kitap satış ofisinin işletilmesi gibi işleri yapmak veya yaptırmak,
 • Bankaya ait araç, gereç, malzeme ve makinelerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, lojistik destek hizmetlerini sağlamak,
 • Banka Hizmet Binaları ve Lojmanların İnşaat ve tesisat bakım onarım ile mevcut tesisatların işletilmesini sağlamak,
 • 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun kapsamında kurum tabipliği standartlarında verilmiş görevleri yerine getirmek,
 • Bankada, Sivil Savunma Hizmetlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda planlamasını yaparak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
İLBANK