İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları

  • Bankada bilgi ve iletişim sistemleri stratejileri oluşturmak, bu alandaki teknolojik gelişimleri yakından takip etmek, bilişim personelinin güncel bilgileri edinmesini sağlamak, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek, bu planlar çerçevesinde proje çalışmalarını yürütmek, sonuçlandırmak ve izlemek,
  • Bankada bilgi ve iletişim sistemlerinin kurulması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirlemek, bilgi işlem hizmetlerinin etkin, verimli, süratli ve koordineli yürütülmesi açısından gerekli önlemleri almak, denetim ve düzenlemeleri yapmak,
  • Bankanın bilişim güvenliği konusunda çalışmalar yapmak, bilişim sistemleri üzerinde güvenlik katmanları oluşturmak ve güvenlik politikaları geliştirmek suretiyle Banka bilişim sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde yer almakta olan bilgilerin güvenliğini sağlamak,
  • Bilgi ve iletişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmaları yapmak, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri almak, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyerek bakım ve onarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
  • Bankanın internet ve intranet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, web sitesini oluşturmak ve güncelleştirmek,
  • Bankanın, kanunla verilen görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilgi ve iletişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yürütmek ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini sağlamak,
  • Donanım, yazılım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeleri takip ederek Bankanın bilgi ve iletişim sistemleri konusundaki her türlü yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması, teknik şartnamelerinin hazırlanması ve alımlarının yapılmasını sağlamak,
  • Yapılan programları, kullanıcı ihtiyaçlarına ve mevzuatta meydana gelen değişikliklere göre güncelleştirmek, kullanıcılara eğitim ve destek vermek,
  • Bilgi ve iletişim sistemleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda, Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerine danışmanlık hizmetleri vermek,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
İLBANK