İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
 

PLANLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları

  • Bankanın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, Bankanın yatırım ve finansman programını yapmak, nakit akışını planlamak, yürütülecek projelerin önceliklerini belirlemek, yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuç analizleri yapmak,
  • Bankanın birimleri arasında ve Banka ile diğer kurumlar arasında koordinasyon görevini yapmak, toplantıları organize etmek,
  • Bankanın yıllık faaliyetleri, bilânço, kâr ve zarar hesapları hakkında Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan raporla ilgili işlemleri yürütmek,
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Bankamıza yapılan talepleri değerlendirmek ve cevaplandırmak, 
  • Banka faaliyetleri ile ilgili raporlar ve sunumlar hazırlamak,
  • Bankanın yıllık eğitim planlarını ve programlarını hazırlamak ve yürütülmesini temin etmek, eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlamak,
  • Bankanın faaliyetleri ile ilgili mevzuatın takibi açısından bilgi bankası hizmetlerini yürütmek,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında Bankanın görüşlerini oluşturmak ve ilgili kamu kuruluşlarına göndermek, 
  • Bankanın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, kurumsal ve kişisel performans değerlendirme ölçümünü ve takibini yapmak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
İLBANK