İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 

BANKACILIK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları

  • Bankanın günlük nakit ihtiyaçlarını ve kullanılabilir likit fazlasını düzenlemek, nakit pozisyonunu günlük olarak takip etmek ve ihtiyaç fazlasını verimli şekilde değerlendirmek, Banka kaynaklarının verimliliğini arttırmak ve kaynak maliyetlerini düşürmek. Bankanın diğer bankalardaki hesaplarında bulunan nakit hareketlerini takip etmek,
  • T.C. Merkez Bankası’nın prensipleri çerçevesinde EFT sisteminin açılışını, kapanışını, yedeklenmesini, sisteme kayıtlı tüm banka ve şube kayıtlarının güncellenmesini, giden gelen havalelerin kayıt ve muhasebeleştirilme işlemlerini ve bankalarla ilgili ödemeleri yapmak ve virman talimatları işlemlerini yürütmek,
  • Yurtdışı para transferlerinde döviz cinsi paraların diğer bankalar vasıtasıyla transferlerini gerçekleştirmek, akreditif açmak, bu işlemlerle ilgili kayıt ve muhasebeleştirilme işlemlerini yapmak, ilgili birimlere gerekli bilgi ve dokümanları iletmek,
  • Talepleri halinde hizmet alıcılar ile Banka personelinin her türlü sigorta işlemlerini Bankanın acenteliğini yürütmekte olduğu sigorta şirketi adına yapmak,
  • Hizmet alıcıların kredi taleplerinin değerlendirilmesinde kullanılmakta olan risk analiz tablolarını düzenlemek, kısa vadeli nakit krediler ile teminat mektubu, kefillik ve aracılık işlemlerini yürütmek. Bankadan mahkeme ve icra dairelerine verilmek üzere talep edilen teminat mektuplarını diğer bankalar vasıtası ile sağlamak ve takiplerini yapmak, nakit destek kredilerinin ödemelerini gerçekleştirmek ve kredi hesaplarına yansıtmak,
  • AB hibe fonları ile uluslararası finans kuruluşlarından temin edilen hibe ve kredilere ilişkin iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yapmak,
  • Banka personeline beş maaş tutarında personel kredisi vermek ve bu kredilerin takibi ile ilgili işlemleri yürütmek,
  • Bankadan nakdi ve gayri nakdi kredi kullanmak isteyen hizmet alıcılar hakkında gerekli incelemeleri yapmak ve Yönetim Kurulu’na sunmak,
  • Banka iştiraklerinin Genel Kurul toplantısına katılım hazırlıklarını ve iştiraklere ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
İLBANK