İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
DUYURU VE İHALELER / T.C. MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MUSKİ) FETHİYE AAT II. ETAP YAPIM İŞİ (25.000 M3/GÜN) SÖZLEŞME NO. MUS - W7
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ İHALELERİ T.C. MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MUSKİ) FETHİYE AAT II. ETAP YAPIM İŞİ (25.000 M3/GÜN) SÖZLEŞME NO. MUS - W7
 

İHALEYE DAVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MUSKİ)

FETHİYE ATIKSU ARITMA TESİSİ II. ETAP YAPIM İŞİ (25.000 M3/GÜN)

SÖZLEŞME No. MUS - W7

 

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I

Sözleşme Başlığı: Muğla Atıksu Projesi

Kredi No.: 8677-TR

RFB Referans No.: MUS - W7

 

1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 29 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan WB417-01/16 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.

2. İller Bankası A.Ş., Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Muğla Atıksu Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.

3. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Fethiye AAT II. Etap Yapım İşi (25.000 m3/gün) Sözleşme Paketi için uygun isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. İşin süresi 540 gündür. Muğla İli, Fethiye İlçesinde bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ne ait mevcut tesisin revize edilerek kapasite artırımı yapılması ve işletmeye alınması ile TM4 Terfi Merkezinin rehabilitasyonu ile terfi merkezi-atıksu arıtma tesisi arasında döşenecek olan yaklaşık 2650 m uzunluğunda DN 710 HDPE terfi hattının inşaatını kapsamaktadır.

Teklif Sahiplerinin yeterlilik alabilmeleri için sağlamaları gereken kriterlerden bazıları aşağıda verilmektedir:

 

Finansal Kapasite:

  1. Teklif Sahibi, Teklif Sahibinin diğer taahhütleri düşüldükten sonra söz konusu sözleşme için 1.500.000,00ABD$ (Birmilyon Beşyüz bin Amerikan Doları) olarak tahmin edilen inşaat işlerine ilişkin nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için likit varlıklara, hacizsiz maddi duran varlıklara, kredi hatlarına veya başka finansal araçlara erişebildiğini veya bunlara sahip olduğunu (herhangi bir sözleşme avans ödemesinden bağımsız olarak) göstermelidir.
  2. Son 5 (beş) yıla (2014-2018) ait Denetimden geçmiş bilançolar, veya Teklif Sahibinin ülkesindeki kanunlarda istenmemesi halinde, İşveren tarafından kabul edilebilecek başka mali tablolar sunulacaktır ve Teklif Sahibinin mevcut mali durumunun sağlam ve geleceğe dönük olarak uzun vadede karlı olduğunu göstermelidir. Ayrıca, Teklif Sahibinin son 5 yılın en az 3 yılında, Cari oran %1’in üstünde olmalı ve öz sermaye getiri oranı da pozitif olmalıdır.
  3. Son 5 (beş) yılda tamamlanan veya devam eden sözleşmeler için alınan toplam belgelendirilmiş ödemelerin 5 (beş) yıla bölünmesi ile hesaplanan asgari ortalama yıllık inşaat cirosu 4.500.000 ABD Doları (Dört milyon Beş yüz bin Amerikan Doları)  olmalıdır. Yeminli Mali Müşavir tarafından bu İhale için hazırlanmış Özel Amaçlı İnşaat Ciro Denetim Raporu sunulmalıdır.

Deneyim:

  1. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren en az son 7 (yedi) yıl boyunca inşaat sözleşmeleri kapsamında ana yüklenici, OG üyesi, alt yüklenici veya yönetim yüklenicisi olarak deneyim sahibi olmalıdır.
  2. 1 Ocak 2015 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi , yönetim yüklenicisi veya alt yüklenici  olarak aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve büyük  ölçüde   tamamlamış olmak gerekir:

(i) 1 sözleşme kapsamında 4.000.000 ABD Doları veya

(ii) en fazla 2 sözleşme kapsamında 6.000.000 ABD Doları değerinde

Sözleşme tamamlamış olmalıdır.

Sözleşmelerin benzerliği aşağıdakilere dayalı olarak belirlenecektir:

Ekipman temin ve montajı dahil evsel veya endüstriyel atıksu arıtma tesisi (paket tip arıtmalar hariç) inşaatı sözleşmeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

       c. 1 Ocak 2015 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak büyük ölçüde tamamlanan  yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetde asgari inşaat deneyimi başarılı bir               şekilde sağlanmalıdır :

1. 1 (bir) Sözleşme kapsamında 15.000 m3/gün kapasiteli evsel veya endüstriyel atıksu arıtma tesisi (paket tip arıtmalar hariç) inşaatının tamamlanmış olması.

 4. İhale, Dünya Bankası’nın Ocak 2011 (Temmuz 2014 Revizyonu)  tarihli IPF Borçluları için  Satın Alma Düzenlemelerinde (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde Teklife Çağrı duyurusu yapılarak ulusal rekabete açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

5. İlgilenen istekliler, MUSKİ Genel Müdürlüğü, Sn. Cem Yaşar, cem.yasar@muski.gov.tr e-posta adresinden daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri içerisinde ihale dokümanını inceleyebilir.

6. İlgilenen istekliler aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, basılı Türkçe İhale Dokümanını (Cilt 3 içerisindeki Çizimler PDF® ve AutoCAD®; Cilt2, Bölüm 7.2’e ait ekler PDF® ve Word® formatında ve Cilt 4 içerisindeki boş metraj cetveli Excel® formatında DVD içerisinde verilecektir. Boş metraj cetveli hariç diğer dokümanlar ayrıca basılı olarak verilmeyecektir) yediyüz (700) TL (KDV Dahil) karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MUSKİ) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası IBAN No: TR03 0001 0002 0168 2665 1050 01 hesabına, Sözleşme No. MUS-W7 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale Dokümanları banka alındı makbuzu gönderilir ve kargo masrafları ödemesi istekli tarafından kabul edilirse, İhale Dokümanları istekliye kargo ile gönderilebilir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden MUSKİ sorumlu olmayacaktır.

7. Tekliflerin en geç 12.05.2020’a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 12.05.2020’da aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

8. Tüm tekliflerin beraberinde İdare’nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş  750.000,00 TL-(Yediyüzellibin Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir. Tüm teklifler teklif açılış tarihinden itibaren en az 91 gün süre ile geçerli olmalıdır.

9. İhale dokümanlarına ilişkin, aşağıda belirtilen adreste 06.03.2020 günü saat 14:00’da bir açıklama toplantısı düzenlenecektir.

10. Yukarıda atıfta bulunulan adres aşağıda verilmiştir:

 

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41

48000 MUĞLA-TÜRKİYE

Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)

Faks: 0.252. 212 48 80

        e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr

İLBANK