İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
DUYURU VE İHALELER / Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), ASAT3/W3 Kepez Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ İHALELERİ Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), ASAT3/W3 Kepez Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi
 

İHALEYE DAVET

DÜZELTME İLANI


SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ – II
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – ASAT
ANTALYA SÜRDÜRÜLEBİLİR SU VE ATIKSU YÖNETİMİ PROJESİ

İHALE NO. ASAT3/W3
KEPEZ BÖLGESİNDE KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI İNŞAATI İŞİ


Ülke: Türkiye
Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II. Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi
Sözleşme Başlığı: Kepez Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi
Kredi No.: 8843-TR
Sözleşme Referans No.: ASAT3/W3


1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 14 Mart 2018 tarihinde yayımlanan WB2479-03/18 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.
2. İLBANK, Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.
3. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), ASAT3/W3, Kepez Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı İşi Sözleşme Paketi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Teklif İsteme (Request for Bids – RFB) yöntemiyle isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. İşin kapsamı; Antalya İli Kepez İlçesinde Ø200- Ø300 mm çapları arasında 111.840 m HDPE Korige boru hattı, Ø400- Ø500 mm çapları arasında 3.910 m beton boru hattı, Ø 800 mm çelik kılıf boru içinden Ø 630mm PE boru geçirilerek 33 m yatay geçiş olmak üzere toplamda 115.783 m kanalizasyon şebeke, 2.580 adet Ø 1200 çaplı kanalizasyon şebeke bacası, 18.580 m Ø200 HDPE Korige boru parsel bağlantısı, 2.740 adet Ø 800 mm parsel bacası inşaatı ile imalat güzergahı üzerinde mevcut kaplaması bozulan bölgelerin kaplamalarının eski haline getirilmesi işidir. Planlanan sözleşme süresi 24 (yirmidört) aydır. İşin tamamlanmasını müteakiben başlayacak olan Kusur Sorumluluk Süresi de 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür
4. İhale, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016 (Kasım 2017 Revizyonu) tarihli IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde Teklife Çağrı duyurusu yapılarak ulusal rekabete açık piyasa yaklaşımıyla gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.
5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, yonetim@aldas.com.tr e-posta adresinden daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri içerisinde ihale dokümanını inceleyebilir.
6. İhaleye dair detaylı değerlendirme ve yeterlilik şartlarına aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir. www.asat.gov.tr – www.ilbank.gov.tr – www.aldas.com.tr - www.ekap.kik.gov.tr
7. İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 1.200 TL tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Vakıflar Bankası 100. Yıl Şubesi (Şube Kodu: 313), TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 numaralı TL hesabına, ASAT3-W3 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale Dokümanının satın alınması İhaleye teklif verilmesi için ön şarttır. İhale dokümanı elden teslim edilecek veya yazılı talep edilmesi halinde kargo yoluyla gönderilecektir.
8. Tekliflerin en geç 14 Mayıs 2020, Saat 14:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 14 Mayıs 2020, Saat 14:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.
9. Tüm teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren en az 119 gün süreyle geçerli olmalı ve beraberinde İdare’nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş 3 (üç) Milyon TL (Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda ve süresiz veya son teklif alma tarihinden itibaren en az 147 gün süreyle geçerli olacak Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir.
10. İhale dokümanlarına ilişkin Açıklama Toplantısı, Küresel Corona Virüs (Covid-19) Salgını sebebiyle, alınan sosyal mesafelenme tedbirleri çerçevesinde,  17 Mart 2020 günü saat 10:00 da Video Konferans şeklinde düzenlenmiş olup, katılım linkleri ve sözleşme sahalarını gösterir linkler ASAT, ALDAŞ web sitelerinde yayınlanmış ve durum yazılı olarak ihale dokümanı satın alan firmalara bildirilmiştir. İhale Öncesi Açıklama Toplantısına ALDAŞ A.Ş. adresinde bireysel katılım olmamıştır, saha gezisi yapılmamıştır.İsteyen teklifçiler sözleşme sahasını kendi imkanları ile gezebilirler.

11. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir.
12. Yukarıda atıfta bulunulan adres aşağıda verilmiştir:
ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No:265
07130 ANTALYA-TÜRKİYE
Telefon: 0.242. 259 32 16 (Pbx)
Faks: 0.242. 259 32 20
e.posta: yonetim@aldas.com.tr

İLBANK