İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Genel Müdürlük Birimleri
Banka Yetkili Organları Genel Müdürlük Birimleri
 
Hizmet Birimleri
        Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
        Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
        Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
        Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
        Proje Dairesi Başkanlığı
        Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
        Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı
        Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
        Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
        Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı
        Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
        Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
        Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
        İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
İç Sistem Birimleri
        Teftiş Kurulu Başkanlığı
        İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
        Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Danışma Birimleri
        Hukuk Müşavirliği
Özel Kalem, Büro, Kurul ve Komisyonlar
        Özel Kalem Müdürlüğü
        Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü
        Denetim Komitesi Büro Müdürlüğü
        Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yurt İçi Hizmet Birimleri
Bölge Müdürlükleri ve Kapsadığı İller
Yurt Dışı Hizmet Birimleri
İLBANK