İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Banka Yetkili Organları
Organizasyon Yapısı Banka Yetkili Organları
 
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Genel Müdürlük
Genel Müdürlük Birimleri
        Hizmet Birimleri
                Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
                Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
                Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
                Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
                Proje Dairesi Başkanlığı
                Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
                Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı
                Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
                Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
                Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı
                Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
                Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
                Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
                İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
        İç Sistem Birimleri
                Teftiş Kurulu Başkanlığı
                İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
                Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
        Danışma Birimleri
                Hukuk Müşavirliği
        Özel Kalem, Büro, Kurul ve Komisyonlar
                Özel Kalem Müdürlüğü
                Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü
                Denetim Komitesi Büro Müdürlüğü
                Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
        Yurt İçi Hizmet Birimleri
        Bölge Müdürlükleri ve Kapsadığı İller
        Yurt Dışı Hizmet Birimleri
İLBANK