İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
 

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları

  • Bankanın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için araştırma yapmak, tekliflerde bulunmak,
  • Genel Müdürlük, yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerindeki pozisyon iş ve işlemleri ile personelin sınav, atama, nakil, yükselme, imza yetkisi, emeklilik ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemleri yürütmek,
  • Yurt içinde diğer kuruluşlarca eğitim amaçlı düzenlenen her türlü faaliyete personelin katılımı ile ilgili işlemleri yapmak,
  • Genel Müdürlük personelinin aylık ve yevmiyeleri ile diğer istihkaklarının tahakkukunu yapmak,
  • Sözleşme ve toplu iş sözleşmelerine ait işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
İLBANK