İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / KURUM BİLGİLERİ
KURUM BİLGİLERİ
 
İlgili Bakanlık
Tarihçesi
Statü ve Amaç
Misyon ve Vizyonu
Kalite Politikamız
Organizasyon Şeması
İnsan Kaynakları Politikamız
Organizasyon Yapısı
        Banka Yönetimi
                Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
                        Ertan YETİM - Yönetim Kurulu Başkanı
                        Dr. İlker EREN - Yönetim Kurulu Başkan V.
                        Yusuf BÜYÜK - Genel Müdür - Yönetim Kurulu Üyesi
                        Mücahit DEMİRTAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
                        Oğuzhan YILDIZ - Yönetim Kurulu Üyesi
                        Rahmi METİN- Yönetim Kurulu Üyesi
                        Av. Hakan AKKAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi
                Denetim Kurulu Üyeleri
                        Fatih ÖZGÖKÇEN - Denetim Kurulu Üyesi
                        Turan KONAK - Denetim Kurulu Üyesi
                        Onur GÖK - Denetim Kurulu Üyesi
                Genel Müdür
                                Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
                Genel Müdür Yardımcıları
                        Erdoğan TOPÇU
                        Onuray GÖZÜTOK
        İç Sistem Birimleri
        Banka Yetkili Organları
                Genel Kurul
                Yönetim Kurulu
                Denetim Kurulu
                Genel Müdürlük
                Genel Müdürlük Birimleri
                        Hizmet Birimleri
                                Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
                                Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
                                Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
                                Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
                                Proje Dairesi Başkanlığı
                                Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
                                Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı
                                Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
                                Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
                                Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı
                                Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
                                Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
                                Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
                                İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
                        İç Sistem Birimleri
                                Teftiş Kurulu Başkanlığı
                                İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
                                Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
                        Danışma Birimleri
                                Hukuk Müşavirliği
                        Özel Kalem, Büro, Kurul ve Komisyonlar
                                Özel Kalem Müdürlüğü
                                Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü
                                Denetim Komitesi Büro Müdürlüğü
                                Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
                        Yurt İçi Hizmet Birimleri
                        Bölge Müdürlükleri ve Kapsadığı İller
                        Yurt Dışı Hizmet Birimleri
Faaliyet Konuları
Ortaklık Yapısı ve Sermayesi
Kurum Mevzuatı
        Kuruluş Kanunu
        Banka Ana Sözleşmesi
İştirakler
Stratejik Plan
Performans Programı
Uzmanlık Tezleri
İLBANK