İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
Kredi Tahsis Tablosu
 
KREDİ SEÇENEKLERİ KAPSAMI İSTENEN BELGELER BAŞVURU
ALIM VE
KAMULAŞTIRMA
*İş makinası alımı
*Muhtelif malzeme alımı
*Muhtelif araç alımı
*Kamulaştırma
*Talep formu
*Son üç yılın gelir kesin hesap cetveli
*Araç makine parkı envanteri
*Krediye esas tutar
Bölge Müdürlüğü
YAPIM *SUKAP
*İçmesuyu inşaatı
*İçmesuyu arıtma tesisi inşaatı
*Kanalizasyon inşaatı
*Arıtma tesisi inşaatı
*Katı atık depolama tesisi inşaatı
*Deniz deşarjı
*Üst yapı inşaatı
*Yol yapımı
*Raylı sistem yapımı
*Köprü yapımı 
*Talep formu
*Yürürlükteki yönetmeliklere uygun proje
(Tesis arsasının mülkiyet sorunu olmaması gerekiyor)
*Son üç yılın gelir kesin hesap cetveli
*Krediye esas tutar
Bölge Müdürlüğü
NAKİT DESTEK *6111 sayılı Kanun kapsamında vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasından kaynaklanan borcun ödenmesi işi
*İhbar ve kıdem tazminatı ödemeleri
*Norm kadro fazlası personel alacakları ödemeleri
*Talep formu
*Son üç yılın gelir kesin hesap cetveli
*Kıdem tazminatı hesaplama tutanağı
*SGK'dan ilgilinin emeklilik durumunu gösterir belge
*İlgili kişilerin nüfus cüzdanı fotokopisi
*İlgili kişilerin ödemelerinin yapılacağı hesap cüzdanı fotokopisi
*İlgili kişilerin çalıştıkları pozisyona ilişkin bilgiler (Belediye tarafından hazırlanacak)    
Bölge Müdürlüğü
PROJE *Üst yapı projesi
*İçmesuyu tesisi projesi
*İçmesuyu arıtma tesisi projesi
*Kanalizasyon projesi
*Atıksu arıtma tesisi projesi
*Deniz deşarjı projesi
*Katı atık depolama tesisi projesi
*Talep yazısı ile Bölge Müdürlüğüne başvuru yapıldıktan sonra
Bölge Müdürlüğünün hazırlayacağı ön etüd raporu ile
Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilecek
*Son üç yılın gelir kesin hesap cetvelleri
Bölge Müdürlüğü
HARİTA-İMAR PLANI *Sayısal hali hazır harita
*İmar planı yapımı
*Talep yazısı ile Bölge Müdürlüğüne başvuru yapıldıktan sonra
Bölge Müdürlüğünün hazırlayacağı ön etüd raporu ile
Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilecek.
*Son üç yılın gelir kesin hesap cetvelleri
Bölge Müdürlüğü
JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜD *İmar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüd *Talep yazısı ile Bölge Müdürlüğüne başvuru yapıldıktan sonra
Bölge Müdürlüğünün hazırlayacağı ön etüd raporu ile
Yeraltı Etüdleri Dairesi Başkanlığına gönderilecek.
*Son üç yılın gelir kesin hesap cetvelleri
Bölge Müdürlüğü
KUYU AÇILMASI *Sondaj kuyusu
*Jeotermal sondaj kuyusu
*Pompaj ve temizlik
*Talep formu
*Son üç yılın gelir kesin hesap cetveli
*İhale makamı belirlenecek  
Bölge Müdürlüğü
İLBANK - Kredi Tahsis Tablosu