İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
 

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak da tanımlanmaktadır. Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil esaslı olmayan ve dünya var oldukça kendisini yenileyen, tükenmeyen enerji kaynaklarıdır.

           Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Yenilenebilir Enerji ve verimliliği kapsamında Ortak idarelerimizin öncelikle aşağıda belirtilen konularda talepleri karşılanmaktadır.

1- Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi
2- Rüzgar Enerjisi ile Elektrik Üretimi
3- Hidrolik Enerji (HES) ile Elektrik Üretimi
4-Jeotermal Enerji (Sıcak su-Buhar-Gaz ) temini ile entegre sistemler (sondaj, reenjeksiyon, elektrik üretimi, merkezi ısıtma, meyve sebze kurutma vb.)
5- Su ve yer kaynaklı ısı transferi( ısı pompaları)
6- Biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) ile elektrik ve gaz üretimi
7- Enerji verimliliği

 

             Bankamız bünyesinde kurulan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Müdürlüğü’nde Ortak idarelerimizin yukarıda belirtilen yenilenebilir enerjiye yönelik sistemlerinin,  uygulamaları da yapılarak kurulması konusunda, her türlü teknik ve finansal destek sağlanmaktadır. Ayrıca, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklik ile kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, kurulu gücü azami 1 MW’lık üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilere lisans alma muafiyetleri sağlanmıştır.
Lisanssız ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek veya tüzel kişiler ihtiyaç fazlası elektriği sisteme verebilecek. Bu durumda söz konusu elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik şirketi aracılığı ile YEKDEM kapsamında değerlendirilecek.
http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisanssiz-uretim?id=1292

               
GÜNEŞ ENERJİSİ   GÜNEŞ ENERJİSİ HESAPLAMA   RÜZGAR ENERJİSİ   HİDROELEKTRİK (HES)   JEOTERMAL   BİYOKUTLE   BİYOGAZ   ISI POMPASI   ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 

İletişim Bilgileri:
Tel : 0312 3033702
Faks : 0312 3033799

 

İLBANK - YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI