İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
 

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

 

                   Bankamız Yönetim Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 12/193 sayılı kararı ile Bankamızın 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 14.00’de Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 Söğütözü-ÇANKAYA/ANKARA JW Marriott Hotel adresinde toplanmasına karar verilmiştir. Bankamız 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantı gündemi aşağıdadır.

            Bankamız 2018 yılına ilişkin Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunu içeren 2018 yılı Faaliyet Raporu 12 Haziran 2019 tarihinden itibaren http://www.ilbank.gov.tr adresinde temsilcilerin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

            İlgililere duyurulur.

 

İller Bankası Anonim Şirketine Ait 27 Haziran 2019 Tarihli

 2018 Yılı Olağan Genel Kurul

Toplantı Gündemi

 1. Açılış ve saygı duruşu,

 2. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi,

 3. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

 4. Bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması ve onaylanması,

 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

 7. Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,

 8. Banka Kanununun 6 ncı maddesi gereği, tahsil edilemeyen Banka alacaklarının terkini hususunda karar verilmesi,

 9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Ticaret Bakanlığının onayladığı  İller BankasıAna Sözleşmesinin Değişiklik Metninin Genel Kurul onayına sunulması,

 10. Banka Kanununun 7 nci maddesi gereği İl Özel İdareleri ve Belediyeler adına birer Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi,

 11. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ilgili yönetmeliği gereği 2019 yılı için Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ tarafından, Bankanın Bağımsız Denetiminin yapılmasının onaylanması ve 2020 yılı ve sonraki dönemler için Bankanın Bağımsız Denetimini yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşunun bir sonraki genel kurula sunulmak üzere belirlenmesi ve sözleşme imzalanması hususlarında Banka Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 12. Dilek ve Temenniler,

 13. Kapanış

 

Yusuf BÜYÜK

Ertan YETİM

Genel Müdür

İmza

Yönetim Kurulu Başkanı

İmza

 

İLBANK - OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET