İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
DUYURU VE İHALELER / T.C. MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MUSKİ) FETHİYE İLÇESİ HİSARÖNÜ OVACIK MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLEKTÖR YAPILMASI İLE FETHİYE İLÇESİ MEVCUT KANALİZASYON ŞEBEKE REHABİLİTASYONU İŞİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ İHALELERİ T.C. MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MUSKİ) FETHİYE İLÇESİ HİSARÖNÜ OVACIK MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLEKTÖR YAPILMASI İLE FETHİYE İLÇESİ MEVCUT KANALİZASYON ŞEBEKE REHABİLİTASYONU İŞİ
 

İHALEYE DAVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ-I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (MUSKİ)

   FETHİYE İLÇESİ HİSARÖNÜ OVACIK MAHALLESİ KANALİZASYON ŞEBEKE VE KOLEKTÖR YAPILMASI İLE FETHİYE İLÇESİ MEVCUT KANALİZASYON ŞEBEKE REHABİLİTASYONU İŞİ

SÖZLEŞME No. MUS W5

 

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi - I

Sözleşme Başlığı: Muğla Atıksu Projesi

Kredi No: 8677 - TR

RFB Referans No: MUS W5

 

1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 29 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan WB417-01/16 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.

 

2. İller Bankası A.Ş., Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Muğla Atıksu Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.

 

3. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Fethiye İlçesi Hisarönü- Ovacık Mahallesi Kanalizasyon Şebeke ve Kolektör Yapılması ile Fethiye İlçesi Mevcut Kanalizasyon Şebeke Rehabilitasyonu İşi Sözleşme Paketi için uygun isteklileri kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. İşin süresi 720 gündür. Muğla İli, Fethiye İlçesi sınırları içinde seçilmiş olan yaklaşık 4.402 m. terfi hattı, 15.872 m. Parsel hattı, 93.372 m. Şebeke ve Kolektör olmak üzere toplam 113.646 m atıksu boru hattının temini ve döşenmesini ve 3 adet terfi merkezinin inşasını ve işletmeye alınmasını kapsamaktadır.

Teklif Sahiplerinin yeterlilik alabilmeleri için sağlamaları gereken kriterlerden bazıları aşağıda verilmektedir:

Finansal Kapasite:

Teklif Sahibi, Teklif Sahibinin diğer taahhütleri düşüldükten sonra söz konusu sözleşme için 1.500.000 ABD$ (Bir Milyon Beş Yüz Bin ABD doları) olarak tahmin edilen inşaat işlerine ilişkin nakit akışı gerekliliklerini karşılamak için likit varlıklara, hacizsiz maddi duran varlıklara, kredi hatlarına veya başka finansal araçlara erişebildiğini veya bunlara sahip olduğunu (herhangi bir sözleşme avans ödemesinden bağımsız olarak) göstermelidir.

Son 5 (beş) yıla ait Denetimden geçmiş bilançolar veya Teklif Sahibinin ülkesindeki kanunlarda istenmemesi halinde, İşveren tarafından kabul edilebilecek başka mali tablolar sunulacaktır ve Teklif Sahibinin mevcut mali durumunun sağlam ve geleceğe dönük olarak uzun vadede karlı olduğunu göstermelidir.

Ayrıca, Teklif Sahibinin son 5 yılın en az 3 yılında, toplam aktiflerin toplam pasiflerden çıkarılması sonucu hesaplanan kar değeri pozitif olmalıdır.

Son 5 (beş) yılda (01 Ocak 2014’den son teklif verme tarihine kadar geçen süre içerisinde) tamamlanan veya devam eden sözleşmeler için alınan toplam belgelendirilmiş ödemelerin 5 (beş) yıla bölünmesi ile hesaplanan asgari ortalama yıllık inşaat cirosu 6.500.000 ABD$ (Altı milyon Beş yüz bin ABD doları) olmalıdır.

Ortak Girişim (OG) olması durumunda, her bir ortak girişim üyesi ortalama yıllık inşaat cirosunun en az %25’ini ve en az bir üyenin de %40’ını karşılaması gerekmektedir.

Deneyim:

a) 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren en az son 7 (yedi) yıl boyunca inşaat sözleşmeleri kapsamında ana yüklenici, OG üyesi, alt yüklenici veya yönetim yüklenicisi olarak deneyim sahibi olmalıdır.

1 Ocak 2012 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi, yönetim yüklenicisi veya alt yüklenici olarak aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde tamamlamış olmak gerekir:

(i) En fazla 2 sözleşme kapsamında toplam değeri en az 10.000.000 ABD Doları;

(ii) En fazla 3 sözleşme kapsamında toplam değeri en az 12.000.000 ABD Doları

Sözleşmelerin benzerliği aşağıdakilere dayalı olarak belirlenecektir:

Atıksu, yağmursuyu ve içmesuyu şebeke inşaatı sözleşmeleri (Sulama İnşaat Sözleşmeleri hariçtir) benzer iş olarak kabul edilecektir. Sözleşme kapsamında terfi merkezi, arıtma tesisi vb üst yapıların inşaatının da bulunması durumunda, sözleşmenin parasal olarak şebeke işi tutarı minimum 3.000.000 ABD Doları (dahil) olması durumunda şebeke inşaatı olarak benzer kabul edilecektir.

OG durumunda, iki ve üç sözleşmenin toplam değeri ile ilgili gerekliliğin karşılanıp karşılanmadığını belirlemede OG üyeleri tarafından tamamlanan sözleşmelerin değerlerinin toplamı alınacaktır. Ancak, her bir üye asgari 3.000.000 Amerikan Doları değerinde 1 Sözleşme tamamlamış olmalıdır.

 

b) 1 Ocak 2012 ile son başvuru tarihi arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak büyük ölçüde tamamlanan yukarıda belirtilen ve diğer sözleşmeler için, aşağıdaki kilit faaliyetlerde asgari inşaat deneyimi başarılı bir şekilde sağlanmalıdır:

İş Bitirme belgeleri ile tevsik edilmek koşuluyla, aşağıdaki kalemlerin herhangi birinde veya kombinasyonunda tek bir sözleşmede en az 100 km boru hattı inşası

a) Atıksu (kanalizasyon) hatları için iç çap 200 mm ile 1000 mm (dahil) arasında, (Parsel bağlantıları metrajları dahil değildir.)

b) Yağmursuyu şebekesi veya kolektör için iç çap 200 mm ile 1000 mm (dahil) arasında.

c) içmesuyu şebekesi ve kolektör için iç çap 200 mm ile 1000 mm (dahil) arasında

OG olması durumunda, her bir ortak girişim üyesi bu gereksinimin en az %25’ini ve en az bir üyenin de %40’ını karşılaması gerekmektedir

 

4. İhale, Dünya Bankası’nın Ocak 2011 (Temmuz 2014 Revizyonu) tarihli IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde Teklife Çağrı duyurusu yapılarak ulusal rekabete açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

5. İlgilenen istekliler, MUSKİ Genel Müdürlüğü, Sn. Cem Yaşar, cem.yasar@muski.gov.tr e-posta adresinden daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste mesai saatleri içerisinde ihale dokümanını inceleyebilir.

6. İlgilenen istekliler aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, Türkçe İhale Dokümanını (Çizimler PDF ve AutoCAD® formatında ile Bölüm 7.2’e ait ekler, Bölüm 7.4 PDF formatında ve Cilt 6 içerisindeki boş metraj cetveli Excel® formatında DVD içerisinde verilecektir. Boş metraj cetveli hariç diğer dokümanlar ayrıca basılı olarak verilmeyecektir) 700 TL (Yedi Yüz Türk Lirası) (KDV Dahil) karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MUSKİ) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası IBAN No: TR03 0001 0002 0168 2665 1050 01 hesabına, Sözleşme No. MUS-W5 referans numarası yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale Dokümanları banka alındı makbuzu gönderilir ve kargo masrafları ödemesi istekli tarafından kabul edilirse, İhale Dokümanları istekliye kargo ile gönderilebilir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden MUSKİ sorumlu olmayacaktır.

7. Tekliflerin en geç 01.10.2019 günü saat 10:00’a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 01.10.2019 günü saat 10:15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

8. Tüm tekliflerin beraberinde İdare’nin kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş 1.500.000,00 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) veya eşdeğeri bir miktarda Geçici Teminatın sunulması gerekmektedir. Tüm teklifler teklif açılış tarihinden itibaren en az 91 gün süre ile geçerli olmalıdır.

9. İhale dokümanlarına ilişkin, aşağıda belirtilen adreste 12.09.2019 günü saat 14:00’da bir açıklama toplantısı düzenlenecektir.

10. Yukarıda atıfta bulunulan adres aşağıda verilmiştir:

 

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41

48000 MUĞLA-TÜRKİYE

Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)

Faks: 0.252. 212 48 80

        e.posta: cem.yasar@muski.gov.tr

İLBANK