İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
DUYURU VE İHALELER / Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) , “Temizsu Arazözü Alımı (Satınalma Plan No. ASAT3 G1)” İhale İlanı
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ İHALELERİ Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) , “Temizsu Arazözü Alımı (Satınalma Plan No. ASAT3 G1)” İhale İlanı
 

İHALEYE DAVET

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ-II

 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ –ASAT

 

ANTALYA SÜRDÜRÜLEBİLİR SU VE ATIKSU YÖNETİMİ PROJESİ

 

 

SÖZLEŞME No. ASAT3/G1

TEMİZSU ARAZÖZÜ ALIMI

 

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II

Sözleşme Başlığı: Temizsu Arazözü Alımı

Kredi No.:8843-TR

RFB Referans No.: ASAT3-G1

 

1.      İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 14 Mart 2018 tarihinde yayımlanan WB2479-03/18 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.

 

2.      İLBANK A.Ş., Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.

 

3.      Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), ASAT3/G1, 4 adet Temizsu Arazözü Alımı işi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir. Planlanan sözleşme süresi 90 (doksan) gündür.

 

4.      İhale, Dünya Bankası’nın Temmuz 2016 (Kasım 2017 Revizyonu)  tarihli IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde (“Satın Alma Düzenlemeleri”) belirtilen şekilde ihale ilanı yayınlanarak ulusal açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

 

5.      İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, Alıcı Temsilcisi Sayın İbrahim Uğur ERKIŞ ’dan daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste  mesai saatleri içerisinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında (yerel saat)  ihale dokümanını inceleyebilir.

 

 

ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı No:265

07130 ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon: 0.242. 259 32 16 (Pbx)

Faks: 0.242. 259 32 20

e.posta: yonetim@aldas.com.tr

 

 

6.      İhale için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.

  1. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içerisinde (2014 yılından teklif verme tarihine kadar); bu ihale kapsamında teklif vereceği Temizsu Arazözlerinin imalatı ve/veya tedarikinde, bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif edeceği bedelin %100 (yüzde yüz)’üne karşılık gelen deneyime sahip olmalıdır.

Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri veya Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan faturalar ile tevsik edecektir.

Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2014 yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

  1. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.
  2. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2016-2017-2018) toplam teklif bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.)

 

7.      İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (ASAT) Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 100. Yıl Şubesi Şube Kodu: 313 IBAN No: TR63 0001 5001 5800 7292 3154 42 Hesap No: 00158007292315442 hesabına, “ASAT3-G1”   referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.

 

8.      Tüm tekliflerin beraberinde en az Teklif Bedelinin %3’ü (yüzde üç)  tutarında ve Türk Lirası olarak düzenlenmiş bir “Geçici Teminat” sunulması gerekmektedir.

 

 

9.      Tekliflerin en geç 13 Şubat 2019, Çarşamba günü saat 14.00’a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres: Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No.265 Konyaaltı

Kat/ Oda Numarası:  2. Kat 203 No.lu oda                                              

Şehir: Antalya

Posta Kodu: 07130

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

 

10.  Teklifler 13 Şubat 2019, Çarşamba günü Saat 14:15’te, aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

 

Adres: Liman Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No.265 Konyaaltı

Kat/ Oda Numarası:  3. Kat No. 304                                                              

Şehir: Antalya

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

 

 

 

                          

İLBANK