İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Faaliyet Konuları
Faaliyet Konuları
 

BANKANIN FAALİYET KONULARI

Yerel Yönetimlere;

  • Finansman Temin Etmek,
  • Proje Geliştirmek,
  • Danışmanlık ve Teknik Hizmet Vermek
  • Proje Yürütmek,
  • Yerel yönetimlere Genel Bütçeden ayrılan payların dağıtımlarını yapmak,
  • Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kâr amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapmak veya yaptırmak,
  • Bakanlık Tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı projeleri ile yapım işlerini yapmak veya yaptırmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumları ile işbirliği yapmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlamak,
  • Her türlü taşıt, menkul ve gayrimenkul malları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer ortaklıkları tesis etmek,
  • Kendi kaynakları dışında finansman temin edilmek ve Bankacılık Kanununa aykırı olmamak kaydı ile çalışma alanı kapsamında yurtdışında projelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermek,
  • Projelerin uygulanması için temin edilen finansmanın kullanılmasına aracılık etmek,
  • Ortak idarelere dönük her türlü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.
İLBANK