İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN YUSUF BÜYÜK'ÜN MESAJI
 

 Türkiye Cum­huriyeti, bir dünya devleti olan Osmanlı’nın külleri üze­rinde yeniden yeşerme­nin öyküsüdür. Milletimiz ve devletimizin tarih sahnesine yeniden çıkışına ve yeniden dirilişine sahne olan aziz topraklardır.

600 yıl boyunca, dünyanın en saygın sü­per gücü olan Osmanlı, adeta bir fıtrat gereği zamanla yaşlandı, çözüldü.  Osmanlı’nın dağılmasıyla otuzdan fazla bağımsız devlet tarih sahnesindeki yerini aldı.

İmpara­torluğun doğal varisi olan genç Türkiye Cumhuriyeti;  topyekûn bir yenilen­meye girerek, kurumsallaştı ve bugünlere ulaştı.

Gerek devletimiz gerekse aziz milletimiz, Yeni Türkiye’yi la­yık olduğu yüksek düzeye ulaştırabil­menin yegâne yolunun ekonomik istikrardan geçtiğini ve nihayet zamanımızın bütünüyle bir “iktisat çağı” olduğunu biliyordu ve buna göre hareket etti. 

“Tam bağımsızlığı sağlayabilmek için yegâne hakiki kuvvet, en kuvvetli temel, iktisadiyattır.” anlayışını kendimize şiar edindik ve yola revan olduk.

Bilhassa Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milli gelirimiz üç kat, ihracatımız ve döviz rezervimiz dört kattan fazla arttı.

Faizler yüzde 50’lerden yüzde 10’lara düşerken, işsizlik rakamları geriledi. Milletimiz refaha kavuştu.

Tüm bunların yanında, yerel yönetimlerde de üstün başarılar kazanıldı, adeta bir “belediyecilik tarihi” yazıldı.

Bu kaçınılmaz ve hayırlı bir seyirdi. Bu seyrin arkasında, kamu sektörünün gücü de katmerlenerek arttı.

Son 15 yılda, kamu harcamaları sadece maaş ve bütçe aktarımı olarak algılanmadı. Ülkemizi kalkındırmaya yönelik dev projeler finanse edildi, yerel yönetimlerimize kalıcı danışmanlık hizmetleri verildi.

Gururluyuz…

Çünkü bu ideallere ve başarı hikâyelerine ulaşmanın kahraman kurumlarından biri de İller Bankası’dır.

83 yıldır aziz milletimizin hizmetindeyiz…

Büyük Türkiye idealine hizmet etmek için, yerel yönetimlerdeki sacayağı olduk.

Demokrasimizin teminatı olan yerel yönetimlere etkin ve sürdürülebilir hizmetler verdik, danışmanlık hizmeti sunduk, hizmet yoldaşlığı, yol arkadaşlığı yaptık.

Bu yol arkadaşlığını kuvvetlendirmek adına, yeni dönemde değişimi ve gelişimi kendimize ilke edindik.

Anadolu mayasının zirve şahsiyetlerinden Mevlana’nın da dediği gibi “Dünle birlikte gitti, cancağızım, ne varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” diyeceğiz.

Bu değişim arzusunun yanına; “Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz.” düsturunu ekleyecek, iyiliği, her dem daha iyi olmayı, her şeye rağmen iyi olmayı kutsal bir görev addedeceğiz.

Hizmetlerimizin temeline iyilik ve değişim kavramlarını koymakla yetinmeyeceğiz.

İller Bankası ailesi olarak; bilgi ve tecrübenin değerlerinden de gücümüz yettiğince beslenecek, ülkemizin kalkınmasının anahtar kurumları arasında olmayı bu tecrübeyle sürdüreceğiz.

Geçmişten bugüne bizler, tüm personelimizle, Bankamızı, medeniyetimizden gelen değerler ekseninde, daha da ileriye taşımanın ve yerel yönetimlerimize üstün ve kaliteli hizmet vermenin sarsılmaz kararlılığı içerisinde olduk.

Yeni dönemde de; İller Bankası markasını gelecek nesillere taşımaya azmedecek, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için üzerimize düşenden çok daha fazlasını yapacağız.

Sevgi ve saygılarımla…

 

 

Yusuf BÜYÜK

Genel Müdür

İLBANK - GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN YUSUF BÜYÜK'ÜN MESAJI