Sınav İlanları

  • ANASAYFA
  • İNSAN KAYNAKLARI
  • Sınav İlanları

SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

İller Bankası A.Ş. Personel Alımı Sınavı ile ilgili olarak:

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların adı soyadı ve sınav tarihleri ekte yer alan listelerde gösterilmiştir.

Buna göre;

Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hâkimiyeti, genel yetenek ve genel kültür, Bankanın ana faaliyet alanı ile ilgili bilgisi, muhakeme ve kavrayış yeteneği, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerin değerlendirilmesi ve mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almaları gerekir.

Sınav Kurulu; giriş sınavının sözlü aşamasında başarılı olan adayların, KPSS ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak suretiyle sınav başarı puanını tespit eder ve sınav duyurusunda gruplar itibarıyla belirtilen kadro sayısını dikkate alarak sıralamaya tabi tutar.

Sınavda başarılı olanların sayısı gruplar itibarıyla ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilerek asil aday olarak belirlenir.

Ayrıca; başarılı olmak şartıyla, sınav ilanında gruplar itibarıyla ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere başarı sırasına göre yedek aday belirlenir.

Sınav Yeri: İller Bankası A.Ş. Macunköy Sosyal Tesisleri - Çamlıca Mah. Anadolu Blv. 24/A Yenimahalle, Ankara.

NOT: Adaylar sınav ile ilgili soruları için; 0 312 303 33 38 / 39/40 nolu telefon numaralarından İller Bankası İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına ulaşabilirler.

Sözlü Sınav Listesi için TIKLAYINIZ.