Müfettiş Yardımcılığı Sınava Girmeye Hak Kazanananlar Listesi

Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananlar Listesi için Lütfen Tıklayınız.

İller Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Dikkatine

İller Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı için 17/06/2021 – 02/07/2021 tarihleri arasında Bankanın internet sitesi üzerinden yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde, branşlar itibariyle belirlenen puan sıralamasına göre yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar tespit edilmiş olup ekte yer alan listede gösterilmiştir.

Yazılı sınav, 17/07/2021 Cumartesi günü Saat 10.00’da Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesinde (Adres: Emniyet Mahallesi Bandırma Cd. No:6/19 06560 Yenimahalle Teknikokullar-Ankara) yapılacaktır. Adayların hangi salonda sınava gireceğine ilişkin bilgi sınav giriş belgelerinde yer alacaktır. Sınava girecek adaylar sınav başlama saatinden en az 30 dakika öncesinde sınav giriş belgesinde belirtilen sınav yerinde hazır bulunacaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınav giriş belgelerinin çıktısını 12/07/2021 tarihinden itibaren http://gaziodm.gazi.edu.tr internet adresinden alacaklardır. Adayların adreslerine ayrıca sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav kuralları sınav giriş belgesinde ve soru kitapçığında yer alacaktır.

Sınava girecek adaylardan, Covid-19 temaslısı olan ve/veya Covid-19 tanısı konulan adaylar olcmedegerlendirme@gazi.edu.tr e-posta adresine derhal bilgi vereceklerdir. Bu durumdaki adayların yukarıda belirtilen sınav tarihinde ve saatinde izole ve güvenli bir salonda Gazi Üniversitesi tarafından sınava girmesi sağlanacaktır.

Yazılı sınavda adayların ayrıca şu hususlara riayet etmesi gereklidir:

Adaylar sınavda, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden birini ibraz etmek zorundadır.

Hasta ve engelli adaylara ait, kullanımı doktor raporu ile zorunlu tutulmuş olan cihazlar hariç sınav sırasında adayların yanlarında çanta, cep telefonu, saat fonksiyonu dışında özelliği bulunan saat, telsiz, radyo, bilgisayar, kamera vb. iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişimi sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş vb. eşyalar ile hesap makinesi hariç her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, sözlük, kâğıt, kitap, defter, not vb. dökümanlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınav binalarına girilmesine izin verilmeyecektir. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar sınav sırasında hesap makinesi kullanabilir. Ancak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile databank gibi özel donanımlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır.

Adayların sınava gelirken yanında mutlaka yeterli sayıda yumuşak uçlu koyu ve siyah yazan kurşun kalem ve leke bırakmayan silgi getirmesi gerekmektedir. Sınav esnasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri, alıp vermeleri yasaktır.

Yazılı sınav, çoktan seçmeli-test usulünde yapılacak olup, sınavda adaylara başvurdukları öğrenim dalları ile ilgili temel bilgiler ve mesleki sorular sorulacaktır. Yazılı sınav yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az yetmiş (70) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Değerlendirmede sadece doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir.

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler ve/veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenecek ve bu adayların sınav kâğıtları geçersiz sayılacaktır.

Yazılı sınavla ilgili itiraz süreçleri için http://gaziodm.gazi.edu.tr internet adresindeki açıklamalar takip edilecektir.