“31.10.2019 tarihine kadar açık satışta kalacak olan taşınmazları satın almak isteyen isteklilerin İLBANK A.Ş. Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.“