25/12/2019 çarşamba günü saat 14:00’te İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde arsa satış ihalesi gerçekleştirilecektir.

1.028.655,24 m² ALANA SAHİP TAŞINMAZLARIN SATIŞ İHALESİ

 • ADIM 1

  İstekliler geçici teminat bedelini, Teklif Alma Şartnamesi Madde – 12’ye göre vereceklerdir.

 • ADIM 2

  İsteklilerin geçici teminatı ve Teklif Alma Şartnamesi Madde – 11’de belirtilen diğer evrakları İLBANK Genel Müdürlüğü Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kat:8 Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

 • ADIM 3

  Evrakların eksiksiz teslim edilmesi durumunda İLBANK yetkilileri İstekliye “İhale Bayrağı”nı teslim edecektir. Buraya kadar izlenecek tüm adımların en geç 25/12/2019 tarihi saat:12:00’ye kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.

 • ADIM 4

  İstekliler, İhalenin yapılacağı 25/12/2019 tarihi saat 14:00’te İLBANK Genel Müdürlüğü’nde (Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:12, Toplantı Salonu Kat: -2 Çukurambar Çankaya/ANKARA), yanlarında ihale bayrakları, kimlikleri, imza sirküleri ve kaşeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

 • ADIM 5

  İhaleye teklif verecek İsteklilerin, ihale dosyasını almaları zorunludur.