İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları

 

  • Dış kaynaklı proje önerilerini incelemek ve değerlendirmek, uygun bulunan ve ihtiyaç duyulan mali kaynağın (kredi/hibe) kullanımı için Banka birimleri, hizmet alıcılar ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek ve eşgüdümü sağlamak,
  • Kabul edilen projeler için kredi anlaşmasının imzalanmasından önce gerekli tüm hazırlıkları yapmak, kredi anlaşmasının imzalanmasından sonra projenin yürütülmesi amacıyla koordinasyonu sağlamak üzere Proje Yönetim Birimi kurmak,
  • Uluslararası nitelikli çalışmalarda, Bankayı temsil etmek ve bu çalışmalarla ilgili dairelerin katılımının koordinasyonunu sağlamak,
  • Yurtdışı temsilcilikleri vb.nin açılmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • AB Komisyonu ve ilgili Bakanlık tarafından çevre alt yapısına ilişkin tüm projelerde Banka adına çalışmalara katılmak ve gerektiğinde ilgili dairelerle iletişim kurmak,
  • Avrupa Birliği normlarına uygun olarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla projeler oluşturmak,
  • Avrupa Birliğinden hibe alarak gerçekleştirilen kentsel altyapı projelerinin Banka tarafından karşılanan eş finansman ödemelerinin koordinasyonu ve takibini gerçekleştirmek,
  • Yurtdışına gidecek Banka elemanlarının görevlendirmelerine ilişkin işlemleri yürütmek ve yurtdışı eğitim faaliyetlerini, seminerleri, toplantıları ve benzeri organizasyonları duyurarak bu imkânlardan yararlanılmasını sağlamak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
İLBANK