İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
 

YATIRIM DEĞERLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları

  • Bankanın genel amaç ve kredi politikaları ile belirlenen stratejiler doğrultusunda, projeye dayalı kredi talepleri ile ilgili olarak, Banka kaynaklarının emniyetli, verimli ve ülke ekonomisine yararlı bir şekilde kullanılmasını teminen, hizmet alıcılar bazında gerekli ekonomik, teknik ve mali incelemeleri yapmak, ekonomik, teknik, çevresel ve mali değerlendirme raporları düzenlemek ve incelemek,
  • Kredi kullanacak hizmet alıcıların proje finansman ihtiyacını tespit etmek ve kredi tahsis onaylarını hazırlamak,
  • Banka kredi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik danışmanlık yapmak, ilgili yönerge ve şartnameleri hazırlamak,
  • Proje değerlendirme teknik ve yöntemleri ile kredi mevzuatı konusunda son gelişmeleri takip ederek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli irtibatı ve bilgi akışını sağlamak,
  • Onaya bağlanan projeye dayalı kredilerle ilgili, Bölge Müdürlükleri veya hizmet alıcılardan gelebilecek miktar, vade, teminat ve benzeri konulardaki değişiklik tekliflerini inceleyerek, uygun görülenleri Genel Müdürlük Makamına veya Yönetim Kuruluna sunmak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
İLBANK