İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
BİYOGAZ
 

BİYOGAZ

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir.
Biyogaz üretimi için kullanılan materyaller, hayvansal gübreler, organik atıklar ve endüstriyel atıklar olarak üç başlık altında incelenebilir. Bu bağlamda kullanılan materyaller,

  • Hayvansal atıklar, hayvancılık ile elde edilen atıklar,  hayvan gübreleri,
  • Bitkisel atıklar, bahçe atıkları, yemek atıkları,
  • Endüstriyel atıklar
  • Zirai atıklar, orman endüstrisinden elde edilen atıklar,
  • Deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar,
  • Kâğıt endüstrisinden elde edilen atıklar, gıda endüstrisi atıkları,
  • Sebze, tahıl, meyve ve yağ endüstrisinden elde edilen ve şeker endüstrisi atıkları,
  • Evsel katı atıklar,
  • Atıksu arıtma tesisi atıkları.

Biyogaz üretiminden sonra atıklar yok olmamakta, üstelik çok daha değerli bir hale dönüşmektedir. Anaerobik fermantasyondan sonra geriye kalan atık organik gübre olarak değerlendirilir.

İLBANK - BİYOGAZ