İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
RÜZGAR ENERJİSİ
 

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgâr, alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren hava akımının hareket (kinetik) enerjisidir. Daima yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eder. İki bölge arasındaki basınç farkı ne kadar büyük olursa, hava akım hızı o kadar fazla olur. Güç kaynağı olarak rüzgâr enerjisi fosil yakıtlara bir alternatiftir. Çünkü, bol, yenilenebilir, alıcı kitlesi geniş, temiz ve işlem esnasında sera gazı etkisine neden olmamaktadır.
Türkiye’de şebekeye bağlı rüzgâr enerjisi ile elektrik üretimi 1998 yılında başlamış ve özellikle 2005 yılından itibaren 5346 Sayılı “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının” Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun (YEK Kanunu) çıkmasından sonra kurulu güç ve enerji üretiminde her yıl %100’ün üzerinde artış göstererek 2013 yılı sonu yıllık rüzgar enerjisi üretim miktarı 7.518 GWh’e ulaşmıştır. 2013 yılı sonu itibarıyla işletmede olan rüzgar enerji santrallerinin kurulu gücü ise 2.760 MW'dır.

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyel Atlası (REPA), Türkiye rüzgâr kaynaklarının karakteristiklerini ve dağılımını belirlemek amacıyla EİE tarafından 2006 yılında üretilmiştir. Bu atlasta verilen detaylı rüzgâr kaynağı haritaları ve diğer bilgiler rüzgâr enerjisinden elektrik üretimine aday bölgelerin belirlenmesinde kullanılabilecek bir alt yapı sağlamaktadır (Şekil). Türkiye Rüzgâr Enerjisi Atlası (REPA)’nda yer seviyesinden 50 m. yükseklikteki rüzgâr potansiyelleri incelendiğinde Ege, Marmara ve Doğu Akdeniz bölgelerinin yüksek potansiyele sahip olduğu görülmektedir. 7 m/s’den büyük rüzgâr hızları göz önüne alınarak Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyeli 47.849 MW olarak belirlenmiştir.

Belediyelerimiz, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında elektrik üreticisi olarak 1 MW(maksimum)  kendi iç tüketimlerini karşılama ve oluşursa fazla üretimlerini de kanunun belirlediği birim fiyatlardan (0,073 $/KWh) elektrik dağıtım şirketine 10 yıl boyunca satma imkanına sahiptirler. Belediyelerimiz tükettikleri elektriği, hizmet aldıkları dağıtım şirketi sınırlarında bulunan farklı bir yerde kurdukları üretim tesisi ile mahsuplaşabilir üretim fazlası elektriği devlete satabilirler.

Şekil: Türkiye 50 m deki rüzgar hızı haritası (REPA-50 m)

Rüzgâr Türbinleri
Rüzgâr türbinleri, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, jeneratör, hız dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Pervane milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır.

RES İçin Kullanılamaz Alanlar
Saha seçiminde dikkat edilmesi gereken hususların başında “Kullanılamaz Alanlar” gelmektedir. Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiat koruma alanları, yaban hayatı koruma sahaları ve yaban hayvanı yetiştirme alanları, kültür varlıkları, tabiat varlıkları, sit ve koruma alanları, yerleşim bölgeleri ve askeri bölgeler kullanılamaz alanlar olarak tanımlanmaktadır.

   
İLBANK - RÜZGAR ENERJİSİ