İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
GÜNEŞ ENERJİSİ
 

GÜNEŞ ENERJİSİ

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır, güneş kuşağı içinde yer almakta olup bu konuda önemli bir potansiyele sahiptir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası çalışması sonucunda Türkiye’de 56,000 MW termik santral kapasitesine eşdeğer güneş enerji kapasitesi bulunduğu ve bu potansiyelden yararlanılması durumunda yıllık ortalama 380 milyar KWh elektrik enerjisi üretim imkânının olduğu belirlenmiştir.

                     Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye'nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7.2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 KWh/m²-yıl (günlük toplam 3.6 KWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.

 

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

 

Fotovoltaik Güneş Teknolojisi: Fotovoltaik hücreler denen yarı-iletken malzemeler güneş ışığını doğrudan elektriğe çevirirler.

Isıl Güneş Teknolojileri: Bu sistemlerde öncelikle güneş enerjisinden ısı elde edilir. Bu ısı doğrudan kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılabilir.

1 MW kapasitede kurulacak Güneş Enerjisi Santrali için arazi seçiminde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

  • Tarım ve orman arazisi olmaması
  • DSİ sulama programı kapsamı dışında olması
  • Enerji Nakil Hattı uzaklığının fazla olmaması
  • Arazi eğiminin fazla olmaması, tercihen güneye cepheli olması
  • En az 18-20 dönüm alana sahip olmalı
  • Dağıtım şirketi ile önceden bağlantıya geçilerek ön görüş alınmalı

29.12.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile artık yenilenebilir enerji üretiminin önündeki belirsizlik ortadan kalkmış yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin şebekeye satış fiyatı kanunla belirlenmiştir.

Bu kanuna göre; güneş enerjisine dayalı üretim tesisi tarafından üretilen elektrik enerjisi devlet tarafından on yıl süreyle 13,3 ABD Doları cent/KWh destekle alınacaktır. Ayrıca devlet desteğinin yerli üretimi destekleyecek yönde üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilave destekler öngörülmüştür.

Güneş Enerjisi Hesaplama

İLBANK - GÜNEŞ ENERJİSİ