SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ

Bölge Müdürlüğümüz; Sivas İlinde 24, Tokat İlinde 37 olmak üzere toplam 61 Belediyeye; Kredi, halihazır harita, imar planı, üst yapı, İçmesuyu, Kanalizasyon, Arıtma Tesisi, Katı Atık Yönetimi ve Jeotermal Enerji alanlarında hizmet vermektedir.
          Hedefimiz, bölgemiz sınırları dahilinde bulunan tüm Belediyelerin sağlıklı yaşam ortamını sağlayacak alt ve üst yapı hizmetlerine kavuşturulmasıdır.