ilbank.gov.tr
Untitled Document
Belediye Hizmetleri » Denizli Belediyesi
Proje Bilgileri
Görsel Arşiv
 
Untitled Document
 
Denizli, güneybatı Ege Bölgesinde yeralan bir sanayi ve turizm şehridir. Doğuda Afyon ve Burdur, batıda Aydın, güneyde Muğla ve kuzeyde Uşak şehirleriyle komşudur. İlin enaz ve ençok rakımları sırasıyla 170 ve 2571 metredir. Denizli 28030' - 29030' doğu boylamı ve 37012' - 38012' kuzey boylamında yer almaktadır.

Denizli ili Türkiye'nin toplam alanının % 1,5'una tekabül eden 11,868 km2 alanı kapsamaktadır. Bu alanın yaklaşık % 28-30'u ovalar, % 25'i yaylalar ve % 47'si dağlarla kaplıdır.

Verimli topraklar üzerinde ve iyi ulaşım olanaklarına sahip bir coğrafyada kurulu olan Denizli İli, yakın geçmişte yalnızca bir tarım ve ticaret merkezi görünümünde iken, son 30 yılda sanayileşme konusunda ciddi bir atılım gerçekleştirmiştir. Bu gelişimin ardında, bölgenin el sanatları ve dokumacılık becerileri ile ticari merkez olma niteliğinin başarılı bir şekilde birleştirilmesi ve bu faaliyetlerin yarattığı sermaye birikiminin sanayileşmeye kanalize edilmiş olması yatmaktadır. Bunun sonucu olarak, Denizli, İzmir'den sonra Ege ve Batı Anadolu Bölgesi'nde en hızlı sanayileşerek gelişen kent merkezi olmuştur. İlin kişi başına gayrı safi yurtiçi hasılası 2133 dolar (2001 yılı cari fiyatlarıyla) seviyesindedir. Toplam gayrı safi yurtiçi hasılası göz önünde bulundurulduğunda, 81 il içerisinde 20. sırada yer almaktadır. Bu da, ülke ekonomisi içerisinde %1.24'lük bir pay anlamına gelmektedir.