DIŞ FİNANSMANLI PROJELER
Garantili Kredi Projeleri
Dünya Bankası Kredili Projeler
Belediye Hizmetleri Projesi 1
Belediye Hizmetleri Projesi 2
Sürdürülebilir Şehirler Projesi
JICA Kredili Belediye Kanalizasyon Şebeke ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilmesi Projesi
 
Avrupa Birliği Hibeli Kapasite Geliştirme Projeler
İller Bankası’nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım Projesi
Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli Belediyelerde Atıksu Arıtma Tesisleri için Uygun Yöntemlerin Geliştirilmesi Projesi
İller Bankası’nın Jeotermal Enerjinin Doğrudan Kullanımı Konusunda Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım Projesi

İller Bankası A.Ş.