“İstanbul İli Tuzla İlçesi Merkez Mahallesi 7 Pafta 1009 Parsel, 8 Pafta 1010, 1022, 3059, 3234 Parsellerin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi” için ihale dosyası en geç 25.04.2019 tarihi saat:14:30’a kadar , İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya Ankara, giriş kat Gelen Evrak birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

“Ankara İli Yenimahalle İlçesi Orman Çiftliği Mahallesi 13248 Ada 18 Parselin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi”  için ihale dosyası en geç 26.04.2019 tarihi saat 14:30’a kadar , İller Bankası A.Ş. Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12 Çukurambar Çankaya Ankara, giriş kat Gelen Evrak birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

İstanbul İlinde Yer Alan Taşınmazların Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi Doküman Listesi

İlan Metni

Teklif Alma Şartnamesi

Görsel ve Takyidatlar

Ankara İlinde Yer Alan Taşınmazın Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi Doküman Listesi

İlan Metni

Teklif Alma Şartnamesi

Görsel ve Takyidatlar

Telefon 0312 508 81 02
E Posta kaynakgelistirme@ilbank.gov.tr