İller Bankası’nın yerel yönetimler ve özellikle belediyelerle olan işbirliği uzun bir geçmişe dayanır. Banka’nın 4 ana işlevi, altyapı yatırımlarına kredi verilmesi, proje geliştirilmesi, teknik danışmanlık sağlanması ve merkezi bütçeden yerel yönetimlere fon aktarılmasıdır.

Bugün, İller Bankası’nın belirlenmiş vizyonu, modern belediye altyapılarının geliştirilmesine katkı sağlayacak , kanıtlanmış hizmet kalitesine sahip, uluslararası bir yatırım ve kalkınma bankası olmaktır.

Proje, kurumsal kapasitenin üç alanda güçlendirilmesiyle bu vizyona katkıda bulunmayı amaçlamaktadır;

  • Bankacılık kapasitesinin yatırım ve kalkınma bankalarının uluslararası yönetişim prensiplerine uygun olarak arttırılması
  • AB Direktifleri'ni uygulamak üzere teknik kapasitenin arttırılması
  • Belediyelere sunulacak müşavirlik hizmetlerinde kapasitenin arttırılması

Bu hedeflere bir dizi analiz ve eğitim faaliyetleriyle ulaşılacaktır.

 
Bu proje Avrupa Komisyon'un finansal desteği ile gerçekleştirilmektedir.
  Son Güncelleme: 4.11.2009